Tag: speciaal onderwijs

Wat is symbiose onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Een plan voor hulp op school: het ontwikkelingsperspectief

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Oneens met school over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

De Staat van het Onderwijs 2023: dalende leesvaardigheid een blijvende zorg

Blogbericht van 26 juni 2023

Hoe groot is het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Uit vraag en antwoord > Toelaatbaarheidsverklaring

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

De overstap van speciaal naar regulier onderwijs: ‘We moesten echt praten als brugman om Danilo op het Hubertus & Berkhoff te krijgen’

Blogbericht van 25 juni 2021

Wat is Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs (SJSO)?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Uitnodiging: Meepraten over passend onderwijs op 24 september

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

24 maart 2014: Passend onderwijs, passende zorg, passend werk

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden