Aangepast beleid handhaving ouderbijdrage

Geplaatst door OCO op 24 mei 2011

De Inspectie van het Onderwijs heeft via steekproeven bij ongeveer tweehonderd scholen in het voortgezet onderwijs onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen de ouderbijdrage aan ouders presenteren. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en na overleg met bestuurders, schoolleiders, VO-raad en het ministerie van OCW heeft de inspectie haar lijn voor handhaving aangepast.

Vanaf nu richt de inspectie zich in nalevingsonderzoeken over de ouderbijdrage vooral op de vijf belangrijkste bepalingen (pdf) uit de wet. Deze bepalingen zijn er op gericht dat ouders echt vrijwillig en bewust kunnen kiezen voor de aanvullende bijdragen die zij aan de school – en daarmee aan het schoolleven van hun kind(eren) – willen bijdragen. De inspectie gaat ervan uit dat de keuze om het onderzoek te beperken tot de vijf bepalingen duidelijkheid schept.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog