“Altijd de neiging te denken dat het niet voor haar is weggelegd”

Geplaatst door Lidewij Koren op 17 mei 2015
In 2009 sprak OCO met Zeynep, moeder van Basak. Basak zat toen in groep 8. Ze kreeg haar basisschooladvies. Zeynep was het oneens. Nu is het zes jaar later, hoe gaat het met Basak?

Zwak

Basak heeft niet het gevoel dat ze veel heeft geleerd op de basisschool. Ze vond het vooral gezellig, met een vast groepje vriendinnen. Leerkrachten gaven aan dat Basak moeite had zich te concentreren. Noemden haar een zwakke leerling. In groep 7 en groep 8 kreeg zij les van dezelfde meester. Na de Cito-eindtoets ging hij weg. De klas werd opgedeeld en verspreid over andere klassen. De Onderwijsinspectie beoordeelde de school: zeer zwak. De school heeft drie jaar onvoldoende kwaliteit geleverd. En dat heeft Basak meegemaakt.

Basisschooladvies

Voordat de meester weg ging, gaf hij de leerlingen een basisschooladvies. Basak kreeg het advies vmbo-k, liefst met leerwegondersteuning in verband met een leerachterstand. Ik gaf geen toestemming. Basak heeft de onderzoeken die nodig zijn om toegelaten te worden tot het leerwegondersteunend onderwijs niet gedaan. Samen oefenden we schoolwerk en Basak ging op bijles. De kosten kwamen voor mijn rekening. Een week voor de Cito-eindtoets brak er thuis brand uit. Ik verbrandde mijn handen. Ik was bang dat de brand een grote weerslag zou hebben op Basak.”

Leerlingdossier

“Ik schrok van het basisschooladvies, en van de leerachterstand. Ik besloot het leerlingdossier op te vragen. Dit was op school niet gebruikelijk. Met veel moeite kreeg ik een kopie. Ik heb het bewaard en Basak heeft het onlangs gelezen. Ze was verbaasd, herkende zichzelf niet. Ze vond het dossier negatief. Basak zou een aandachtsprobleem hebben, zich niet kunnen concentreren en het niveau niet aankunnen.” 

Heroverweging

“Ik durfde niet van basisschool te wisselen. Basak was een verlegen meisje. Ik dacht: ik ga thuis wel met haar aan de slag. De Cito-eindtoets maakte Basak goed. Ze scoorde 535. Met een score van 534 was je toendertijd automatisch toelaatbaar tot vmbo-t, met 538 tot havo. De uitslag van de Cito-eindtoets heeft mij geholpen bij het in gesprek gaan met de school. Ik geloofde dat Basak meer kon, en vond haar leergierig. Ik heb doorgedramd. De school heeft het advies in eerste instantie opgehoogd tot vmbo-t. Uiteindelijk zelfs tot havo-kansklas.

Vertrouwen

“Basak is nu 17 jaar en zit in 4 havo. Ze is daar via de havo-kansklas gekomen. Het eerste jaar gaf de mentor tijdens een oudergesprek aan: Basak is een havo-leerling. Basak geloofde het niet. Het vertrouwen ontbrak. Ze heeft altijd de neiging te denken dat het niet voor haar is weggelegd. Dat haar mentor vertrouwen in haar had, deed Basak goed.”

Klik hier voor het lezen van meer ervaringen van ouders en leerlingen met het basisschooladvies.

Meer artikelen over Blog