Belangstelling Amsterdamse ouders voor opvang stijgt

Geplaatst door OCO op 27 maart 2007

Als in augustus Amsterdamse basisscholen verplicht mogelijkheden voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang gaan bieden, dan zal het gebruik van die opvang 10 % stijgen. Dat blijkt uit een grootscheeps onderzoek dat op 160 scholen onder 11.000 ouders is gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd door de dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente.

Nu maakt 58% van de ouders gebruik van opvang voor school, tussen de middag en/of na school. Dat kan toenemen tot 68%. Vooral voor voor- en naschoolse opvang bestaat veel nieuwe belangstelling.

Op dit moment maakt ongeveer 2% van de Amsterdamse ouders gebruik van voorschoolse opvang; dat aandeel zou kunnen toenemen tot 23%, als de nieuwe regelgeving van kracht wordt. Bij naschoolse opvang is een toename van 23% nu tot 49% mogelijk. Voor opvang tussen de middag, waarvan nu al 55% van de ouders gebruik maakt, neemt de belangstelling toe tot 62%. Het aantal dagen dat ouders opvang wensen ligt op 3,6 bij de voorschoolse en 2,8 bij de naschoolse opvang.

De meeste ouders (63%) geven de voorkeur aan opvang op de eigen school; als dat niet kan acht 44% een afstand van maximaal 500 meter acceptabel, 27% vindt 1 kilometer nog acceptabel; slechts 12% accepteert een grotere afstand. Een ruime meerderheid wil ook dat de sfeer van de opvang ‘huiselijk’ (75%) in plaats van ‘schools’ (16%) is. De activiteiten zouden ook eerder recreatief (70%) dan educatief (12%) moeten zijn. Sport en ‘buiten spelen’ zijn de meest door ouders genoemde activiteiten.

Ouders/verzorgers zijn verdeeld over de vraag hoe de opvang verzorgd moet worden : 38% geeft de voorkeur aan professionele krachten, 40% ziet het liefst een combinatie van professionele krachten en vrijwilligers; de rest heeft geen uitgesproken opvatting. Een meerderheid van de ouders heeft geen belangstelling voor het verstrekken van maaltijden tijdens de opvang. Voor de lunch bestaat nog de meeste belangstelling (22%), gevolgd door de warme maaltijd (14%) en het ontbijt (5%). Wel hebben noemen veel ouders (67%) een brengservice naar (sport-)clubs en/of andere activiteiten een aantrekkelijke service.

Van alle ouders zegt 18% helemaal geen behoefte te hebben aan opvang. Ouders met een lage opleiding, een laag inkomen en/of zonder betaalde baan zijn daarbij oververtegenwoordigd.

De vraag of ouders in het nieuwe schooljaar ook daadwerkelijk meer gebruik gaan maken van opvang is afhankelijk van de mate waarin de partijen die het aanbod gaan verzorgen er in slagen aan te sluiten bij de wensen en behoeften van ouders. Daarnaast speelt de prijs vanzelfsprekend een rol. Ouders noemen de begeleiding van hun kinderen het vaakst belangrijk (75%), daarna volgen prijs (37%), de opvangtijden (33%) en de speelmogelijkheden buiten (31%).

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog