Organisatie voorschool


  • Wat kost de voorschool?

    Ouders betalen een eigen bijdrage voor de voorschool. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Daardoor verschillend de kosten voor de voorschool per gezin.
  • Kwaliteit in de voorschool

    De voorschool moet voldoen aan wettelijke eisen voor kwaliteit. Zo zijn er algemene kwaliteitseisen en eisen aan pedagogisch medewerkers.