Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie


  • Wat is STOP?

    De STOP-klas is voor leerlingen die tijdelijk niet terecht kunnen in hun eigen klas in het regulier voortgezet onderwijs.
  • Wat is het Transferium?

    De bovenschoolse voorziening Transferium in Amsterdam is in schooljaar 2018-2019 vervangen door Toptraject.