Wat is het Transferium?

Geplaatst door Lidewij Koren op 21 februari 2023
Let op: onderstaande informatie is niet meer actueel. De bovenschoolse voorziening Transferium is in schooljaar 2018-2019 namelijk vervangen door Toptraject.

Het Transferium is een plek voor leerlingen die tijdelijk niet terecht kunnen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. De reguliere school voor voortgezet onderwijs kan deze ondersteuning niet bieden. In Amsterdam zijn vier Transferia. In principe stromen leerlingen na zes maanden weer uit naar regulier voortgezet onderwijs.

Bovenschoolse voorziening Transferium

Het Transferium in Amsterdam is een bovenschoolse voorziening. Bovenschoolse voorzieningen zijn bedoeld voor leerlingen die in het regulier voortgezet onderwijs tijdelijk niet op hun plek zijn. In een bovenschoolse voorziening krijgen leerlingen extra ondersteuning. Er zijn kleinere klassen, en er is veel persoonlijke aandacht. Het ontwikkelingsproces wordt niet onderbroken. De bedoeling is dat leerlingen na deze tijdelijke ondersteuning terugkeren in het regulier voortgezet onderwijs. In Amsterdam zijn twee bovenschoolse voorzieningen: het Transferium en STOP.

Doelgroep Transferium

Het Transferium is bedoeld voor leerlingen van twaalf tot en met achttien jaar oud. Leerlingen komen van een reguliere school voor voortgezet onderwijs en kunnen daar niet meer blijven. De school heeft geprobeerd de juiste ondersteuning te bieden, maar loopt vast. Overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs is geen oplossing. De school vermoedt dat de leerling terug kan keren naar regulier onderwijs, als duidelijk is wat voor ondersteuning de leerling nodig heeft. Leerplichtige leerlingen zonder school kunnen ook naar het Transferium worden verwezen. Lees hier meer over de aanmelding, en wat ouders kunnen doen als zij het oneens zijn.

Werkwijze

Op het Transferium krijgen leerlingen op schooldagen les in een groep van maximaal veertien leerlingen. De lessen worden verzorgd door Altra. Het niveau sluit aan op het niveau van de school voor regulier onderwijs. Leerlingen krijgen veel persoonlijke begeleiding en er is aandacht voor gedrag. Er wordt onderzocht waarom het in het regulier onderwijs niet meer lukte. Naast vakdocenten en een mentor, zijn er leerlingbegeleiders. Elke zes weken wordt de voortgang geëvalueerd. Het Transferium kan ook ouders ondersteunen, bijvoorbeeld door het bieden van opvoedondersteuning. Wanneer een leerling het Transferium bezoekt, blijft de leerling ingeschreven staan op de school voor regulier onderwijs. Deze school blijft ook betrokken bij de leerling en stelt een ontwikkelingsperspectief op. In principe stromen leerlingen na zes maanden weer uit naar regulier voortgezet onderwijs. Lees hier meer over de periode na de ondersteuning.

Locaties

Het Transferium vind je op verschillende locaties, verspreid over de stad:

Centrum (vmbo-t)
Konijnenstraat 7
1016 SL Amsterdam
tel. 020-7882211

Zuidoost (vmbo)
Kortvoort 60
1104 NB Amsterdam
tel. 020-5558444

Noord (vmbo)
Purmerweg 116
1023 BB Amsterdam
tel. 020-6328090

Bleichrodt (havo/vwo)
Tafelbergweg 23
1105 BC Amsterdam
tel. 020-6277721