Rapport(gesprek)


  • Wat is een 10-minutengesprek?

    Het 10-minutengesprek wordt gevoerd tussen ouder en leerkracht over vorderingen, gedrag en eventuele problemen van het kind, het rapport en de Cito-score.