Wat is het onderwijsconcept van het montessori-onderwijs?

Geplaatst door IH op 10 januari 2019
In het montessorionderwijs wordt ervan uitgegaan dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en een natuurlijke drang hebben om zichzelf te ontplooien.
Meer informatie over de verschillende vernieuwende onderwijsconcepten is te vinden in het artikel Welke concepten voor vernieuwend onderwijs zijn er?

Maria Montessori

De kern van het montessorionderwijs ligt in de uitspraak van grondlegger Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’. Montessori werkt vanuit het principe dat een kind spontaan kan leren als het op het juiste moment de juiste middelen krijgt aangereikt. Op deze manier leert een kind zo veel mogelijk in het eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen en met behulp van speciaal ontworpen montessorimaterialen.

Montessorischool leeftijdsgroepen

Kinderen die Montessorionderwijs volgen, hebben weinig tot geen klassikale lessen. De leerlingen krijgen taken die ze op een bepaald tijdstip op de dag of in de week af moeten hebben. In een klas op een montessorischool zitten altijd leerlingen van drie leeftijdsgroepen bij elkaar. Volgens Montessori bevordert dit een harmonische ontwikkeling: een kind is eerst de jongste, dan de middelste en tenslotte de oudste van de klas.

Montessori lesmateriaal

In het montessorionderwijs maken leerlingen gebruik van speciaal ontwikkelde leermaterialen, die afgestemd zijn op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen. Belangrijke eigenschappen van dit materiaal zijn:

  • Het lesmateriaal maakt direct duidelijk wanneer een kind iets fout heeft gedaan. Daardoor krijgt het kind de kans om zichzelf te evalueren en waar nodig te verbeteren.
  • Er staat steeds één vaardigheid centraal, bijvoorbeeld optellen.
  • Het lesmateriaal is gemaakt van natuurlijke materialen.

Montessori scholen

Nederland kent ongeveer 160 basisscholen voor montessorionderwijs die erkend zijn door de Nederlandse Montessori Vereniging. Deze scholen zijn over het hele land verspreid en zijn zowel openbare- als bijzondere scholen. Daarnaast kent het middelbare onderwijs ook montessorischolen. Er zijn op dit moment in Nederland ongeveer 20 scholen voor voortgezet montessorionderwijs. Amsterdam telt ongeveer 25 montessori basisscholen en vier montessorischolen voor voortgezet onderwijs: Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA), de IVKO, het Montessori College Oost (MCO) en het Metis Montessori Lyceum (MML).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over montessorionderwijs op de website van de Nederlandse Montessori Vereniging. In het scholenoverzicht van OCO vindt u informatie over alle scholen in Amsterdam, inclusief een aantal montessorischolen.