Een 10-minutengesprek, wat is dat?

Geplaatst door IH op 7 september 2014
Het 10-minutengesprek is een gesprek tussen leerkrachten en ouders. Op de meeste scholen vindt het twee of drie keer per jaar plaats. Het gesprek is bedoeld om de vorderingen en het gedrag van uw kind op school te bespreken. Leerkrachten en ouders kunnen tijdens dit gesprek ervaringen uitwisselen en elkaar vragen stellen.

Tijdens het 10-minutengesprek worden vaak het rapport en de Cito-scores van een kind besproken. Als een kind bepaalde problemen heeft, kan er tijdens het 10-minutengesprek een vervolgafspraak gemaakt worden. Echter, er is niet altijd een probleem dat besproken moet worden.

Voorbereiding op het 10-minutengesprek

U kunt zich voorbereiden op het 10-minutengesprek door vooraf een aantal onderwerpen/vragen op te schrijven en deze mee te nemen naar het gesprek. Vraag bijvoorbeeld hoe uw kind zich gedraagt in de klas, of hij of zij veel vriendjes/vriendinnetjes heeft, of uw kind een goed contact heeft met de leerkracht, met welk vak uw kind moeite heeft, en waarin uw kind juist goed is.

Ook over het rapport en/of Cito-scores kunt u vragen voorbereiden. Bijvoorbeeld wat een bepaalde rapport-opmerking betekent. Opmerkingen kunnen negatief worden geïnterpreteerd, terwijl deze positief bedoeld zijn. U kunt bijvoorbeeld ook vragen waarom uw kind een laag cijfer heeft gekregen voor een bepaald vak. Wat is er misgegaan?

Tips voor tijdens het 10-minutengesprek

  • Werk samen met de leerkracht. Realiseer u dat u beiden het beste met uw kind voor heeft. Wanneer de leerkracht aangeeft dat uw kind met bepaalde vakken moeite heeft, vraag de leerkracht dan wat u kunt doen om uw kind thuis te
   ondersteunen.
  • Reageer met begrip wanneer de leerkracht bepaalde vragen stelt. Vraag bijvoorbeeld waarom hij of zij dat wil weten, wellicht is er iets voorgevallen waar u nog geen weet van heeft.
  • Erken het probleem (als dat er is). Laat het rustig op u inwerken als een leerkracht u vertelt dat uw kind problematisch gedrag vertoont. Natuurlijk wilt u uw kind in bescherming nemen, maar de kans is groot dat de leerkracht u dit niet zomaar vertelt. Vraag om duidelijke voorbeelden van het gedrag. Vragen die u zou kunnen stellen zijn: Wat gebeurt er precies? Welk aandeel heeft mijn kind hierin? Wanneer komt het voor? Hoe vaak komt het voor? Hoe gaan jullie er mee om? U kunt ook de leerkracht om advies vragen: Hoe kan het gedrag van uw kind verbeterd worden? Hoe kunt u hier zelf aan bijdragen? Zou de leerkracht hier ook een rol in willen/kunnen spelen?
  • Als u zelf denkt dat uw kind een probleem (op school) heeft kunt u dit ook tijdens het 10-minutengesprek aangeven. Leg hierbij duidelijk uit wat u bedoelt. Vraag of de leerkracht dit herkent en wat een oplossing zou kunnen zijn. Als u zelf ideeën heeft, stel deze dan voor.

Tips voor na het 10-minutengesprek

 • Als u het gevoel heeft dat niet alles is besproken tijdens het 10-minutengesprek, kunt u de leerkracht vragen om een vervolgafspraak te maken. Ook de leerkracht kan verzoeken om een vervolgafspraak, wanneer bepaalde zaken verder besproken moeten worden. Zeker wanneer er sprake is van een probleem, is een 10-minutengesprek vaak te kort.
 • Als u tijdens het 10-minutengesprek een vervolgafspraak heeft gemaakt, schrijf deze dan op. Vraag of u het gespreksverslag mag ontvangen, zodat u hierop kunt terugvallen tijdens vervolgafspraken.