Inzagerecht


  • Informatierecht

    Ouders/verzorgers hebben recht op informatie over hun kind op school. Na een scheiding behouden zij meestal het informatierecht.