Informatierecht

Geplaatst door OCO op 25 mei 2009

U heeft recht op informatie over de schoolprestaties van uw kind.

Scholen zijn verplicht u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van uw kind. Meestal komt deze informatie naar voren in een oudergesprek. Het kan ook zo zijn dat uw kind vertelt dat het wat minder gaat op school. U kunt dan contact opnemen met de school en hier vragen over stellen. De school moet u dan informatie verstrekken over de situatie.

Wie heeft recht op informatie?
Het is van belang om te weten wie er recht op informatie hebben. In verband met gevoelige informatie over uw kind heeft niet iedereen toegang tot de schoolgegevens. De volgende betrokkenen hebben recht op informatie:

• Ouder
• Gescheiden ouder
• Verzorger
• Voogd

Gescheiden ouder
Na een scheiding komt in principe het ouderlijk gezag bij beide ouders te liggen. Beide ouders hebben dan het recht om informatie van de school te ontvangen. Het maakt niet uit wie het gezag heeft. Zelfs als u het kind niet heeft erkend, kunt u hier aanspraak op maken. U moet dan wel aan kunnen tonen dat er een band is tussen u en uw kind (art. 8 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) (hierna: EVRM). Dit kunt u laten toetsen door de rechter. Als u als ouder dus niet het gezag uitoefent, dan heeft u alsnog het recht op informatie (art. 1:377c lid 1 BW). De school is echter niet verplicht u deze informatie uit zichzelf te geven. U kunt hier het beste zelf om vragen.

U krijgt geen informatie
Het kan zijn dat een school u geen informatie wil verstrekken. Dit kan zijn om het kind te beschermen of omdat de school denkt dat u daar geen recht op heeft. Als dit u overkomt, dan kunt u het beste contact opnemen met de directie of het bestuur van de school. U kunt erop wijzen dat u recht op informatie heeft op grond van de Wbp. Als u een bewijs heeft van de rechtbank over uw rol als ouder, dan is het raadzaam deze informatie toe te sturen.

Informatie: schoolgids
Beslissing: schoolbestuur, rechter
Bezwaar: klachtencommissie, rechter
Vindplaats: boek 6 Burgerlijk Wetboek, artikel 8 EVRM