Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Geplaatst door OCO op 23 mei 2011
Ja, ouders hebben recht op een kopie van het leerlingdossier volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Ouders kunnen dan de kopie thuis bestuderen en eventueel advies vragen.

Kopie leerlingdossier om thuis te bestuderen of voor advies

Regelmatig krijgt OCO de vraag voorgelegd of ouders recht hebben op een kopie van het leerlingdossier van hun kind. Het komt vaak voor dat scholen wel bereid zijn om inzage te geven in het leerlingdossier van een kind, maar niet een kopie willen meegeven. Scholen vragen ouders om naar school te komen om ter plekke het dossier in te zien. Veel ouders willen graag een kopie mee naar huis nemen om het leerlingdossier thuis te kunnen bestuderen en om eventueel advies te kunnen vragen over stukken uit het dossier. Scholen blijken dan niet altijd de regels te kennen en weigeren soms, ten onrechte, een kopie mee te geven.

Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat ouders recht hebben op een kopie van het leerlingdossier

De Autoriteit Persoonsgegevens omschrijft de plichten van scholen in het informatieblad ‘Het geven van inzage in persoonsgegevens’. Daarin staat dat ouders recht hebben op een kopie van het leerlingdossier, inclusief een uitdraai van digitale leerlinggegevens en een kopie van de aantekeningen en gespreksverslagen die zijn opgenomen in het dossier.

Download

Zie voor meer informatie het informatieblad van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP); inmiddels is het CBP van naam veranderd en heet nu Autoriteit Persoonsgegevens.