InfoWMS en de voormalige Projectgroep WMS

Geplaatst door OCO op 2 maart 2008

Ondersteuning via website
De projectgroep WMS ondersteunt de invoering van de per 1 januari 2007 van kracht geworden Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Geregistreerde gebruikers (gratis) kunnen op de website www.infowms.nl interactieve formulieren downloaden die het opstellen van een medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement op maat sterk vereenvoudigen. Gebruikers kunnen zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief en de website bevat een lijst veelgestelde vragen en een aantal achtergrondartikelen over medezeggenschap op scholen.

Projectgroep WMS in 2008
De ondersteuning door de projectgroep WMS in 2008 is er op gericht om medezeggenschapsorganen en schoolbesturen de slag te laten maken van het op orde brengen van de structuur naar de aandacht voor de inhoud van de medezeggenschap. Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aan:

 • het scherper in beeld brengen van de groep van achterblijvers en het ondernemen van gerichte actie om deze achterblijvers erbij te trekken;
 • de betrokkenheid van ouders bij de medezeggenschap in het speciaal en voortgezet onderwijs in samenspraak met de landelijke ouderorganisaties;
 • de positie van de leerlingen in de medezeggenschap in het voortgezet onderwijs in samenspraak met het LAKS.

Samenwerkende onderwijsorganisaties
De Projectgroep WMS komt voort uit een samenwerking van achttien (landelijke) organisaties in het primair en voortgezet onderwijs:

 • Organisaties voor ouders- en leerlingen:
  LAKS, LOBO, NKO, OUDERS & COO, VOO
 • Organisaties voor bestuur en management:
  AVS, Besturenraad, Bond KBO/Bond KBVO, LVGS, ISBO, VBS, VGS, VOS/ABB, VO-Raad
 • Organisaties voor onderwijspersoneel:
  AOb, CMHF, CNV Onderwijs

InfoWMS overgedragen aan Stichting Onderwijsgeschillen
Het in stand houden van de website www.infowms.nl en het onderhouden van deze site wordt overgedragen aan Stichting Onderwijsgeschillen, die ook de instandhouder is van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Sinds juli 2009 draagt Stichting Onderwijsgeschillen zorg voor het regelmatig onderhoud van de site, door te informeren over ontwikkelingen en publicaties met betrekking tot de WMS. Hiervoor wordt door het ministerie van OCW een jaarlijkse financiële bijdrage gegeven. De website van infowms is daarmee een ‘zustersite’ van www.onderwijsgeschillen.nl geworden. Individuele scholings- en adviestrajecten voor (G)MR-en en het beantwoorden van inhoudelijke vragen over medezeggenschap vindt plaatst door de afzonderlijke ouder-, leerling-, besturen- en onderwijsorganisaties. Daarvoor kunt u niet (meer) terecht bij infowms.