Eerste reactie ROCvA op lijst zeer zwakke mbo-opleidingen

Geplaatst door OCO op 5 februari 2010

Op de website van het ROC van Amsterdam is een persbericht geplaatst als reactie op de de lijst zeer zwakke mbo-opleidingen van de Onderwijsinspectie. Opvallend daarin is dat daarin vermeld wordt dat het in bij de beoordeling ‘zeer zwak’ vier opleidingen en 200 leerlingen betreft, terwijl de inspectie in het overzicht een percentage noemt van 2,7 % op de 27.876 deelnemers wat neer komt op circa 750 leerlingen. Zodra hier meer over duidelijk is zal OCO een update plaatsen. Hieronder het persbericht van het ROCvA:

3 februari 2010

‘Vrijwel alle opleidingen ROCvA goed’
Het ROC van Amsterdam biedt als geheel ruim 400 mbo-opleidingen aan. Vrijwel al deze opleidingen zijn kwalitatief goed inclusief de examinering. Slechts 4 opleidingen zijn door de Inspectie als zwak bestempeld. Nog dit schooljaar moeten ook deze op orde zijn.

Voldoende kwaliteit
Dit houdt in dat het ROC van Amsterdam het onderwijs goed op orde heeft. De Inspectie controleert op ‘opbrengsten’, dat wil zeggen dat voldoende studenten een diploma halen en niet voortijdig de opleiding verlaten en daarnaast op kwaliteit van het onderwijsproces. Dit betreft onder andere een goede (stage)begeleiding, voldoende uren les en een goede programmering en examinering.

Het ROC van Amsterdam werkt er hard aan om deze kwaliteit hoog te houden. Ook op het gebied van voortijdige schooluitval worden goede resultaten geboekt. Onder andere met de 100%-verzuimaanpak. Dit heeft de afgelopen twee schooljaren geleid tot een daling van de schoolverlaters met ruim 10%.

Opleidingen
De volgende opleidingen worden gepubliceerd in het overzicht van ‘zeer zwakke’ opleidingen: Verkoopchef, Ondernemer / Manager detailhandel (beide in Amstelveen), Middenkader medewerker ontwikkeling (Mode) en Medewerker Groothandel maatkleding (beide Amsterdam). De beoordeling betreft 4 opleidingen en 200 mbo-studenten. Het ROC van Amsterdam biedt als geheel ruim 27.000 mbo-studenten in ruim 400 opleidingen mbo-onderwijs.

Twee andere opleidingen; ‘Schoonheidsspecialist’ en ‘Boekhoudkundig medewerker’ zijn bij het Onderzoek Kwaliteit Verbetering 2009 inmiddels als voldoende beoordeeld. De betreffende studenten zijn op de hoogte gesteld van de beoordeling en de maatregelen.

Concrete maatregelen
Er is een verbetertraject gestart voor de opleidingen met verschillende maatregelen. De inspectie constateert in haar recente onderzoeken dat er sprake is van kwaliteitsverbetering, maar dat het nog niet voldoende is. Om die reden wordt het verbetertraject nu geïntensiveerd. En het zal het komende jaar worden gemonitord door een externe deskundige zodat docenten en management zicht hebben op de vorderingen.

Ons uitgangspunt is dat voor de zomer van 2011 het onderwijsprogramma van voldoende kwaliteit is. De kwaliteitscriteria die het management nu hanteert zijn scherper dan die van de inspectie. Het Modeteam zal de begeleiding van de studenten gaan intensiveren en in het onderwijsprogramma meer samenhang brengen, qua rooster en inhoud.

Het Handelsteam zal vooral de didactiek verbeteren en de stagebegeleiding.

Uitgebreide informatie over het toetsingskader van de Inspectie en de publicatie van ‘zeer zwakke’ opleidingen is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl

Meer artikelen over Blog