Wat is een beroepsopleiding?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 30 augustus 2018
Een beroepsopleiding is een opleiding om een bepaald vak of beroep te kunnen uitoefenen. In Nederland zijn drie vormen voor beroepsonderwijs: mbo, hbo en universiteit. De opleidingen in het mbo hebben verschillende niveaus. Na het afronden van een beroepsopleiding kan een student aan de slag op de arbeidsmarkt of nog een opleiding volgen.

Opleiding voor een beroep

Een beroepsopleiding is een opleiding om een bepaald vak of beroep te kunnen uitoefenen. Voor veel beroepen worden kwalificaties of vaardigheden vereist. Tijdens een beroepsopleiding leer je deze kwalificaties of vaardigheden.

Beroepsonderwijs

In Nederland zijn drie vormen voor beroepsonderwijs. Dit zijn de niveaus waarop een beroepsopleiding wordt aangeboden:

  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • Hoger beroepsonderwijs (hbo) en associate degree
  • Wetenschappelijk onderwijs (wo of universiteit)

De vooropleiding van de middelbare school bepaalt of een student zich kan inschrijven voor een mbo-, hbo- of universitaire opleiding.

Vijf niveaus in het mbo

Het mbo kent vijf beroepsopleidingen (art. 7.2.2 lid 1 WEB). Deze opleidingen bestaat uit verschillende niveaus. Het onderwijsprogramma voldoet aan een aantal eisen en wordt afgesloten met een examen (art. 7.1.2 lid 2 WEB):

  • entreeopleiding
  • basisberoepsopleiding
  • vakopleiding
  • middenkaderopleiding
  • specialistenopleiding

De vooropleiding van de middelbare school bepaalt op welk niveau een student zich kan inschrijven.

Doorstromen naar andere opleiding

Na het afronden van een beroepsopleiding kan een student aan de slag op de arbeidsmarkt. Studenten kunnen ook doorstromen naar een hoger niveau. Bijvoorbeeld doorstromen van een entreeopleiding naar een basisberoepsopleiding of van mbo naar hbo of associate degree. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.