Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 29 december 2021
De geschillencommissie passend onderwijs is landelijk ingesteld en bestaat uit deskundigen op het terrein van onderwijs, pedagogiek en ouderrechten. U kunt een geschil kosteloos voorleggen aan de commissie wanneer het gaat over toelating of verwijdering van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. Een uitspraak van de geschillencommissie is niet juridisch bindend, maar wel zwaarwegend.

Hoe dien ik een verzoek in?

De geschillencommissie heeft op de website veel informatie staan over het indienen van een geschil. U kunt een geschil online indienen. Een overzicht van de werkwijze heeft de commissie op een rij gezet in een praktisch overzicht. U heeft geen advocaat nodig om een verzoek in te dienen. Ook zijn er geen kosten aan verbonden. Omdat soms snel een uitspraak nodig is, kent de geschillencommissie ook een versnelde procedure.

Te laat?

Het is de bedoeling dat u binnen zes weken na een besluit van de school, zoals een besluit tot  verwijdering of een besluit om uw kind niet te plaatsen, een verzoek indient bij de geschillencommissie. Soms is dat echter niet mogelijk. Er kan vertraging ontstaan door de zomervakantie of u kunt eerst nog andere stappen hebben geprobeerd. Het is dan nog steeds mogelijk om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. U kunt dan in het verzoekschrift toelichten waarom u echt niet eerder een verzoek kon indienen.

Verdubbeling aantal verzoeken

In het eerste jaar, 2015, waarin de geschillencommissie was ingesteld, kwamen er 51 verzoeken binnen. Uit het jaarverslag van 2020 bleek dat er dat jaar 101 verzoeken werden ingediend. Van de geschillen die in behandeling werden genomen en in 2020 een advies volgde, werd ongeveer de helft gegrond en de helft ongegrond verklaard.  Meer details over de zaken is te lezen in het Jaarverslag onderwijs 2020

Permanent en bindend?

Bij de evaluatie van passend onderwijs is besloten dat de geschillencommissie passend onderwijs een permanente status zal krijgen. Bij de invoering werd oorspronkelijk gedacht dat de geschillencommissie slechts tijdelijk noodzakelijk zou zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om uitspraken van de geschillencommissie bindend te maken. Dit is één van de verbetermaatregelen passend onderwijs. 

Meer weten?

Meer informatie over de geschillencommissie staat op de website van de geschillencommissie.

In deze brochure voor ouders leest u precies hoe de procedure in z’n werk gaat.

Gerelateerde onderwerpen