Entreetoets

Geplaatst door OCO op 20 mei 2009
Sommige scholen nemen bij leerlingen in groep 7 de Entreetoets van Cito af. De uitslag hiervan is een voorlopig toetsadvies voor het vervolgonderwijs. In schooljaar 2022-2023 kunnen leerkrachten de Entreetoets voor het laatst afnemen. Cito heeft namelijk een nieuw leerlingvolgsysteem ontwikkeld, waarbij de E7-toets van Cito de oude toets vervangt. 

Afname van de toets

De Entreetoets van Cito bestaat uit de onderdelen taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. Het afnemen van de toets duurt een aantal dagen. De school bepaalt zelf hoelang de leerlingen over de toets mogen doen. De leerlingen vullen de antwoorden in op een speciaal antwoordenblad, waarop ook hun naam, geboortedatum en geslacht staan vermeld. De uitslag van de toets is drie weken na afname bekend.

De uitslag

Op de uitslag van de Entreetoets staat per onderdeel hoeveel vragen de leerling heeft gemaakt en welk percentage hij of zij goed heeft beantwoord. Daarnaast staat er een percentielscore. Een percentiel van 68 betekent bijvoorbeeld dat 32 procent van alle leerlingen die meededen aan de toets een hoger percentage van de vragen goed heeft beantwoord. 68 procent heeft een even hoog of lager percentage. Tot slot wordt aangegeven hoe de leerling heeft gescoord ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Zo kan de leerling bijvoorbeeld bovengemiddeld, gemiddeld of juist ondergemiddeld hebben gescoord.

Schooljaar 2022-2023: Entreetoets voor het laatst

In schooljaar 2022-2023 kan de school voor het laatst de Entreetoets afnemen bij leerlingen in groep 7. Cito heeft namelijk een nieuw leerlingvolgsysteem ontwikkeld, waar de Entreetoets geen onderdeel meer van uitmaakt. In plaats hiervan maakt de E7-toets onderdeel uit van het voorlopige schooladvies. Dit is de Citotoets die eind groep 7 wordt afgenomen. Meer informatie over het afschaffen van de Entreetoets en het nieuwe leerlingvolgsysteem van Cito staat in het artikel ‘Entreetoets: in schooljaar 2022-2023 voor het laatst’.

Meer artikelen over Redactie2021, Leerlingvolgsysteem