Entreetoets

Geplaatst door OCO op 20 mei 2009
De entreetoets wordt afgenomen in groep 7 van de basisschool. Deze toets is van groot belang voor het basisschooladvies. 

Afname van de toets

Er wordt in de toetst getest op taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. Het afnemen van de toets duurt een aantal dagen, de school mag zelf beslissen hoelang er over de toets wordt gedaan. De leerlingen vullen de antwoorden in op een speciaal antwoordenblad waar ook hun naam, geboortedatum en geslacht op staat vermeld. Er wordt met deze gegevens uiteraard vertrouwelijk omgegaan. De uitslag van de test is drie weken na afname bekend.

De uitslag

Op de uitslag van de entreetoets ziet u per onderdeel hoeveel vragen uw kind heeft gemaakt en welk percentage daarvan goed gemaakt is. Verder ziet u een percentiel. Een percentiel van 68 betekent bijvoorbeeld 68 dat er 32 procent van alle leerlingen die meededen aan de entreetoets een hoger percentage van de vragen goed had. 68 procent heeft een even hoog of lager percentage. Verder wordt aangegeven hoe de leerling heeft gescoord in verhouding tot het landelijk gemiddelde. Bijvoorbeeld of er bovengemiddeld, gemiddeld of juist ondergemiddeld wordt gescoord.

Informatie: uitslag van entreetoets
Beslissing: school en cito
Bezwaar: klachtencommissie
Vindplaats: www.cito.nl