Evaluatie Kernprocedure 2009 – OCO-pamflet ‘Neem verantwoordelijkheid’

Geplaatst door OCO op 10 juni 2009

Net als in 2008 hebben problemen rond de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs dit voorjaar veel emoties en discussies opgeleverd. Nog meer dan in 2008 bleken de wensen van ouders en leerlingen niet aan te sluiten op de capaciteit en de procedures. Dit leidde tot protestbrieven, e-mails, telefonades, publiciteit, verhitte discussies onder meer in de commissie onderwijs van de gemeenteraad en een rechtszaak. Duidelijk is in elk geval dat het aantal leerlingen en ouders dat betrokken geraakt is bij loting veel groter is dan in 2008.

Steun
OCO ondersteunt zowel ouders met vragen als ouders die actie voeren waar mogelijk. OCO streeft er naar om de mening van deze ouders op een goede manier te verwerken in de evaluatie van de Kernprocedure. Dat sluit aan bij de acties die OCO al eerder ondernam en vastlegde in de pamfletten Vriend of Vijand? en Maak plaats voor talent! OCO heeft ook nu het initiatief genomen om ouders bijeen te brengen om te discussi

Meer artikelen over Blog