Examenuitslag: spannend voor kandidaat én school

Geplaatst door Kaja Sariwating op 12 juni 2018
Examenkandidaten horen vanaf 13 juni of ze geslaagd of gezakt zijn voor het eerste tijdvak. De examens waren al nagekeken, maar de examenuitslag liet nog even op zich wachten tot de normering per examenvak werd vastgesteld.

Tijd doden na het examen

“Wanneer komen de cijfers nou?”, vragen examenkandidaten zich af. De examens begonnen op 14 mei en waren op 29 mei afgerond. De cijfers mogen nu weleens komen. Om de tijd te doden verdienen examenkandidaten wat bij met een vakantiebaantje. Een groep examenkandidaten gaat na het eindexamen gelijk op vakantie. Na het havo-examen voor biologie op 29 mei met de bus naar Spanje voor een zonvakantie van twee weken. En dan net op tijd terug om op 13 juni de uitslag te horen van de mentor.

Lijstjes met scores

Onder leiding van een examensecretaris wordt ondertussen op iedere middelbare school hard gewerkt om de examencijfers op tijd te berekenen. Examens worden twee keer nagekeken door een docent, waaronder één keer door de eigen docent. De scores worden verwerkt per examen in lijstjes. Het aantal punten dat leerlingen hebben verkregen voor een examen is bekend. Voorbereidingen worden getroffen om de scores op te rekenen aan de hand van de normering.

Normering

Wrister Grommers, rector van het Montessori Lyceum Amsterdam, merkt op dat het ieder jaar weer spannend is op scholen. “De normering bepaalt welk cijfer een leerling krijgt en die normering is pas woensdagochtend bekend. We weten pas of een leerling is geslaagd of gezakt als we de normering ‘over’ de puntenaantallen laten gaan.” Jan van Muilekom, rector van het Vossius Gymnasium herkent dit:

“Het is ook voor ons als school heel spannend totdat de normering bekend is. We weten niet hoeveel leerlingen in één keer slagen en mogelijk nog kunnen slagen via een herkansing.”

Examenkandidaten verdienen punten voor (deels) goede antwoorden op het examen. De scores met verdiende punten verwerkt de school, maar de normering kan het verschil maken tussen een voldoende of onvoldoende.

Digitaal

Examens worden nog steeds door docenten nagekeken. Maar waar vroeger het bijhouden van scores nog met de hand ging, verloopt de verwerking van examenscores op scholen nu grotendeels digitaal. Volgens Grommers gebruiken een speciale webomgeving van het Cito genaamd Wolf. Hierin worden de scores in een speciaal ontworpen formulier bijgehouden. “Als de normering bekend is wordt in Magister berekend of een leerling is geslaagd of niet. Vanzelfsprekend wordt dit allemaal dubbel gecontroleerd,” zegt Grommers. “Onze examensecretaris kijkt ook na waarom iemand niet is geslaagd of welke mogelijkheden er zijn om alsnog te slagen via de herkansingen in het tweede tijdvak.”

Tweede correctie

Docenten kijken de examens van hun eigen leerlingen na, maar ze krijgen wel ‘hulp’ van een tweede examinator. De tweede examinator wordt toegewezen door het Cito. Examens nakijken is nog altijd wél mensenwerk. Het komt voor dat de beoordelingen verschillen. “Er is dan contact tussen de examinatoren. Op basis daarvan wordt het definitieve aantal punten dat een leerling voor een examen heeft bepaald,” aldus Grommers. Het cijfer waar de twee examinatoren gezamenlijk op uitkomen wordt in Magister ingevoerd.

Examenuitslag per telefoon

Op 13 juni 2018 maakt het College voor Toetsen en Examens de normeringen voor de examenvakken bekend. Tot die tijd blijven examenkandidaten nog even in spanning wachten en is het vooral nog even spannend op de Amsterdamse scholen om alle scores netjes te verwerken. De uitslag ontvangen leerlingen op de meeste scholen nog door een ouderwets telefoontje in de loop van de dag van de (groeps)mentor of afdelingsleider.

Het tweede tijdvak van de examens begint op maandag 18 juni 2018. Een overzicht is hier te vinden: www.examenblad.nl/examenrooster/2018/vwo?p=2&t=2

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog