Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 16 mei 2021
Hieronder staat een overzicht van websites met nuttige informatie over de eindexamens. Klachten, vragen en opmerkingen kan je doorgeven aan de eindexamenklachtenlijn van LAKS. Er zijn ook websites van de overheid met officiële informatie en een paar commerciële websites met info over de bijgestelde normering en het voorlopige cijfer uit te rekenen.

www.examenklacht.nl

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) komt op voor de rechten van scholieren en bewaakt daarbij ook de rechten van examenkandidaten. LAKS verzorgt ook de landelijke klachtenlijn voor de centrale examens. Je klacht, vraag of opmerking kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Geluidsoverlast tijdens het examen
  • Een fout in het examen
  • Het examen was te lang of te moeilijk

Alle klachten levert LAKS aan het CvTE, de maker van de examens. Soms wordt de normering van een examen daardoor nog aangepast. Twijfel niet, meld altijd jouw klacht bij LAKS.

Jaarlijks verwerkt de eindexamenklachtenlijn tienduizenden klachten over het eindexamen. Kijk voor meer informatie op www.examenklacht.nl of bel 030-7900 900.

Mijneindexamen.nl

De website www.mijneindexamen.nlis voor leerlingen gemaakt door het College voor Toetsen en Examens. Met het examenrooster per onderwijssoort, de slaag- en zakregeling, en algemene info en regels

Vanwege corona is er dit jaar een aantal extra maatregelen voor jou om je examen te kunnen maken. Bijvoorbeeld het wegstrepen van één eindcijfer, een extra herkansing (dus twee in plaats van één) en een extra herkansingsperiode van 6 juli tot en met 9 juli 2021). Check actuele info hierover op www.mijneindexamen.nl.

Examenblad.nl

De website www.examenblad.nlmet alle wettelijk vastgestelde informatie over de jaarlijkse centrale examens in het VO (zoals examenprogramma, syllabi en, na afname, de correctievoorschriften en opgaven). Op deze website kan je alle examenroosters voor tijdvak 1, 2 en 3 vinden.

Scholieren.com

Op de website www.scholieren.com kan je gratis het voorlopige cijfer voor jouw examen berekenen. Je hebt het aantal behaalde punten en de voorlopige normering nodig om dit te berekenen. Houd er rekening mee dat de normering nog kan worden aangepast en het aantal behaalde punten uiteindelijk afwijkt. Je krijgt natuurlijk wel een goed beeld over welk cijfer je kan verwachten. Let op: deze website bevat advertenties.

Eindexamen.nu

Op de website www.eindexamen.nuvind je examenantwoorden, nieuwtjes en informatie over eindexamens. Op deze website kan je vanaf medio juni ook de eerste normeringen van de examens vinden. Let op: ook dit is een commerciële website met advertenties.