Informatiebrief over exitgesprek ouders groep 8 CC Einstein

Geplaatst door OCO op 12 juni 2012

Tekst informatiebrief, aanmeldformulier en mini-enquête voor ouders groep 8 Community Center Einstein

Geachte ouder of verzorger,

De kinderen uit groep 8 hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en verlaten binnenkort de school, ouders en school zijn trots op deze kinderen.

Klachten en vragen
Dit jaar heeft groep 8 lager gescoord dan de voorgaande jaren. Er is een groep ouders die een klacht heeft ingediend en kritische vragen heeft gesteld aan het schoolbestuur over de onderwijskwaliteit. Het schoolbestuur en de directie nemen deze klacht en de vragen serieus.

Twee activiteiten voor ouders
De school wil graag aan de ouders laten zien wat de school heeft gedaan om het beste uit de kinderen te halen. Ook wil de school graag luisteren naar de mening van ouders en vragen van ouders beantwoorden. Hiervoor zijn twee activiteiten gepland:
– Ouderavond op 20 juni voor ouders van kinderen in alle groepen over onderwijskwaliteit, communicatie en ouderbetrokkenheid. Meer informatie volgt in een aparte uitnodiging.
– Individuele exitgesprekken voor de ouders van de leerlingen in groep 8.

Exitgesprek: uw mening
Een exitgesprek is nieuw op het Community Center Einstein. In een exitgesprek geven ouders van wie het kind de school gaat verlaten hun mening over school. Als ouder van een kind in groep 8 heeft u veel ervaring opgedaan met de school. Daarom wil de school graag uw mening horen, wat vindt u goed en wat kan beter? Vult u alstublieft ook alvast samen met uw kind de mini-enquête in.

Exitgesprek: transparantie over resultaten en geleverd onderwijs
Tijdens het exitgesprek kunt u ook vragen stellen. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van uw kind en over het onderwijs aan uw kind. Tijdens het exitgesprek is een intern-begeleider of lid van de directie aanwezig om uw vragen te beantwoorden met behulp van gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Dit zijn de gegevens die de school de afgelopen jaren heeft gebruikt in de rapportgesprekken met u als ouder. De school heeft de gegevens uit het leerlingvolgsysteem ook gebruikt om de ontwikkeling van uw kind te analyseren en om het onderwijs af te stemmen op de behoefte en de mogelijkheden van uw kind.

Ondersteuning door Onderwijs Consumenten Organisatie en Parents United
Tijdens het exitgesprek is er ook ondersteuning voor u aanwezig: een medewerker van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) en/of van Parents United. Zie voor info over deze organisaties onderwijsconsument.nl en parentsunited.nl. Beide organisaties zijn ook betrokken bij de algemene informatieavond. Deze organisaties zijn ingeschakeld door kritische ouders op school en hebben de medewerking gekregen van de directie en het schoolbestuur.

Aanmelding exitgesprek en inleveren mini-enquête
U kunt uw aanmelding en mini-enquete verzenden met de gratis antwoordenvelop, een postzegel is niet nodig. U kunt zich ook aanmelden via de website www.onderwijsconsument.nl, of via telefoonnummer (020) 330 63 20. Ook kunt u het formulier inleveren bij de conciërge op school. Reageren kan t/m vrijdag 15 juni.

Wij hopen op uw komst!

Mohamed El Kaddouri, woordvoerder kritische oudergroep CC Einstein
Menno van de Koppel, Onderwijs Consumenten Organisatie
Leila Frindi, Parents United

In samenwerking met Ria Koning en Doreen Groot, directie van Community Center Einstein en met Jaap van der Aa, algemeen directeur a.i. Stichting Westelijke Tuinsteden (schoolbestuur)

Meer informatie over de onderwijsresultaten
Zie voor meer informatie over de resultaten die de school de afgelopen jaren behaald heeft de scholenpagina van het Community Center Einstein op deze website.