Financiële regelingen voor ouders met een laag inkomen in Amsterdam en Weesp

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 3 juni 2024
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente Amsterdam bij de kosten voor uw kinderen. Zo kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen voor kinderen vanaf tien jaar. En met het Kindtegoed op de Stadspas kunt u schoolspullen, kleding en speelgoed voor uw kind kopen. In dit artikel staat een overzicht van alle regelingen voor kinderen op de voorschool, basisschool, middelbare school en het mbo. Voor hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij een buurtteam, Stichting SINA of een financieel spreekuur in de OBA.

Financiële regelingen voorschool

Gaat uw kind naar de voorschool? En heeft u een laag inkomen? Dan zijn er een aantal financiële regelingen waarvan u gebruik kunt maken. Zo kunt u een Stadspas aanvragen voor uw kind. Met deze Stadspas komt u in aanmerking voor Kindtegoed, extra Kindtegoed en een abonnement voor sport en cultuur.

Kindtegoed en extra kindtegoed op Stadspas

Kinderen van nul tot en met drie jaar met een Stadspas hebben een kindtegoed van € 125,-. Als uw kind twee of drie jaar is en naar de voorschool gaat wordt het Kindtegoed met € 250,- verhoogd. Uw kind heeft dan een tegoed van maximaal € 375,- per schooljaar. Hiermee kunt u spullen kopen, zoals een fiets, een rugzak, educatief speelgoed en boeken. Deze spullen zijn te koop bij winkels die aangesloten zijn bij de Stadspas.

In dit overzicht staat welke spullen u wel en niet mag kopen en welke spullen u eerst zelf moet voorschieten. De voorwaarden en aanvraag staan op de website van de gemeente Amsterdam.

Sport en cultuur

Met de Stadspas kunnen kinderen vanaf twee jaar gratis naar een sportclub. U mag één sportclub per schooljaar kiezen en tijdens het schooljaar niet overstappen naar een andere club. De maximale vergoeding per jaar is €350,-.

U kunt uw kind met de Stadspas ook aanmelden voor een cultuurclub, zoals theaterles of dansles. De aanvraag doet u online op de website van jeugdfondssportencultuur. De maximale vergoeding is € 480,- per jaar.

Tot slot kunnen u en uw kind met de Stadspas sportieve en culturele activiteiten ondernemen, zoals een theater- of museumbezoek.


Financiële regelingen basisschool

Gaat uw kind naar de basisschool? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een Stadspas aanvragen voor uw kind. Met deze Stadspas komt u in aanmerking voor Kindtegoed, hulp bij het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, een abonnement voor sport en cultuur, zwemles en het ondernemen van sportieve en culturele activiteiten. Daarnaast kunt u een gratis laptop of tablet voor uw kind aanvragen.

Kindtegoed op Stadspas

Kinderen die naar de basisschool gaan krijgen Kindtegoed op hun Stadspas. Kinderen van vier tot en met negen jaar krijgen een tegoed van € 241,- per schooljaar. En kinderen van tien tot en met elf jaar krijgen € 366,-. Het bedrag staat automatisch op de Stadspas van uw kind. U hoeft hiervoor niets te doen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Op bijna alle basisscholen kunt u de vrijwillige ouderbijdrage betalen met de Stadspas. Vraag op de basisschool van uw kind(eren) of zij hieraan meedoen. U neemt de Stadspas van uw kind mee naar school en laat die scannen door iemand van school. De gemeente betaalt vervolgens de vrijwillige ouderbijdrage aan de school.

Sport en cultuur

Met de Stadspas kunnen kinderen tussen de twee en achttien jaar gratis naar een sportclub of op zwemles. U mag één sportclub per schooljaar kiezen en tijdens het schooljaar niet overstappen naar een andere club. De maximale vergoeding per jaar is €350,-.  Voor zwemles diploma A is de maximale vergoeding € 720,-, voor diploma B is dit € 220,-  en voor diploma C € 200,-.

U kunt uw kind met de Stadspas ook aanmelden voor een cultuurclub, zoals theaterles of dansles. De aanvraag doet u online op de website van jeugdfondssportencultuur. De maximale vergoeding is € 480,- per jaar.

Daarnaast kunnen u en uw kind met de Stadspas sportieve en culturele activiteiten ondernemen, zoals een theater- of museumbezoek.

Gratis laptop of tablet

Is uw kind tussen de tien en twaalf jaar oud? Dan kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. U krijgt dit eenmalig per huishouden per vijf schooljaren. Dit kan zonder Stadspas. Check op de website van de gemeente Amsterdam of u hiervoor in aanmerking komt.


Financiële regelingen middelbare school

Gaat uw kind naar de middelbare school? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een Stadspas aanvragen voor uw kind. Met deze Stadspas komt u in aanmerking voor Kindtegoed, een abonnement voor sport en cultuur en het ondernemen van sportieve en culturele activiteiten. Daarnaast komt uw kind in aanmerking voor een reiskostenvergoeding en eventueel een gratis laptop of tablet.

Kindtegoed op Stadspas

Kinderen die naar de middelbare school gaan krijgen Kindtegoed op hun Stadspas. Kinderen van twaalf tot en met veertien jaar krijgen € 475,- per schooljaar. En kinderen van vijftien tot en met zeventien krijgen € 325,-. Het bedrag staat automatisch op de Stadspas van uw kind. U hoeft hiervoor niets te doen.

Sport en cultuur

Met de Stadspas kunnen kinderen tussen de twee en achttien jaar gratis naar een sportclub. U mag één sportclub per schooljaar kiezen en tijdens het schooljaar niet overstappen naar een andere club. De maximale vergoeding per jaar is € 350,-.

U kunt uw kind met de Stadspas ook aanmelden voor een cultuurclub, zoals theaterles of dansles. De aanvraag doet u online op de website van jeugdfondssportencultuur. De maximale vergoeding is € 480,- per jaar.

Daarnaast kunnen u en uw kind met de Stadspas sportieve en culturele activiteiten ondernemen, zoals een theater- of museumbezoek.

Reiskostenvergoeding

Leerlingen die meer dan negen kilometer van school af wonen en per fiets of OV reizen, komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. U berekent het aantal kilometers via Google en kiest dan de kortste route. Uw kind krijgt maximaal € 250,- per schooljaar vergoed.

Gratis laptop of tablet

Tot slot kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen voor uw kind. U krijgt dit eenmalig per huishouden per vijf schooljaren. Dit kan zonder Stadspas. Check op de website van de gemeente Amsterdam of u hiervoor in aanmerking komt.


Reiskostenvergoeding mbo-opleiding

Volgt uw kind een BBL-opleiding met een onbetaalde stage? En woont hij of zij meer dan negen kilometer van school af? En heeft u een laag inkomen? Dan komt uw kind in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Dit geldt alleen voor reizen per fiets of OV. U berekent het aantal kilometers via Google en kiest dan de kortste route. Uw kind krijgt maximaal € 250,- per schooljaar vergoed.


Wanneer mag ik gebruik maken van de financiële regelingen?

Woont u samen met uw partner en kind(eren) en was uw jaarinkomen in 2023 lager dan € 33.700,- ? Dan heeft u een laag inkomen en komt u in aanmerkingen voor de bovenstaande regelingen van de gemeente Amsterdam.

Bent u een alleenstaand ouder? Dan komt u in aanmerking voor de regelingen als uw inkomen in 2023 maximaal € 30.300,- was.

Woont u samen met uw partner en kind(eren) en was uw jaarinkomen in 2023 hoger dan € 33.700,- maar lager dan € 38.890,-? Of bent u alleenstaand ouder en was uw jaarinkomen in 2023 hoger dan€ 30.300,- maar lager dan € 35.000,-? Dan kunt u de volgende regelingen aanvragen voor uw kind:

  • Stadspas
  • Gratis laptop of tablet basisschool/middelbare school
  • Reiskostenvergoeding middelbare school

Meer informatie hierover staat op de website van de gemeente Amsterdam.

Buurtteam, Stichting SINA en OBA

Wilt u hulp bij het aanvragen van een regeling? Ga dan naar een buurtteam. Hier helpt een medewerker u met de aanvraag. In dit overzicht ziet u waar het buurtteam in uw wijk is.

U kunt natuurlijk ook hulp vragen aan een pedagogisch medewerker, leerkracht of docent bij de aanvraag van een regeling. En ook Stichting SINA staat voor u klaar.

De OBA organiseert regelmatig een financieel spreekuur, waar u voor hulp en advies terecht kunt. Het spreekuur wordt op verschillende locaties gehouden. Check daarvoor de agenda van de OBA.

Bekendheid financiële regelingen bij ouders, tips voor school

Gemeente Amsterdam heeft veel regelingen voor ouders met een laag inkomen. Maar niet alle ouders zijn hiervan op de hoogte. Scholen kunnen dit onder de aandacht brengen van ouders door:

  • de regelingen te publiceren op de website en in de schoolgids, nieuwsbrief, schoolkrant, Whatsappgroepjes en Facebookpagina van de school. Op de website van de gemeente Amsterdam staan kant en klare teksten die scholen hiervoor kunnen gebruiken.
  • ouders die hun Stadspas gebruiken voor de vrijwillige ouderbijdrage te informeren dat ze de pas ook kunnen gebruiken bij andere regelingen. Zoals een abonnement voor dansles of zwemles.
  • ouders actief te informeren dat ze de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje met een Stadspas kunnen betalen.
Meer artikelen over Organisatie