Geen leerlingenvervoer meer naar buitenschoolse opvang

Geplaatst door OCO op 9 juni 2010

Sommige ouders met kinderen in het speciaal onderwijs die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, krijgen per 1 augustus 2010 te maken met veranderingen. De gemeente regelt het vervoer van school naar huis, maar vanaf die datum niet langer het vervoer naar de buitenschoolse opvang.

Omdat alle Amsterdamse kinderen naar school moeten kunnen gaan, regelt de gemeente Amsterdam dat leerlingen in het speciaal onderwijs met aangepast vervoer van huis naar school en van school weer thuis worden gebracht. In sommige stadsdelen worden kinderen als extra dienstverlening aan de ouders, na school naar de buitenschoolse opvang gereden. Daarna werden de kinderen weer opgehaald en thuis gebracht. Niet alle stadsdelen kunnen deze service leveren.

Vanaf 1 augustus geldt in heel Amsterdam dezelfde dienstverlening: in vervoer tussen huis en de speciale scholen voorziet de gemeente, voor het brengen van en naar de buitenschoolse opvang zijn de ouders verantwoordelijk. Er zijn alternatieven voor ouders. Deze zijn te vinden op de website van Dienst Maatschappelijke Ondersteuning.

Vragen?
Voor vragen kunt u bellen met Team Leerlingenvervoer, tel.: 020-251 83 00 of een e-mail sturen naar: teamleerlingenvervoer@dmo.amsterdam.nl

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog