Wat is leerlingenvervoer?

Geplaatst door Floor Kaspers op 31 december 2019
Leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de reiskosten of aangepast vervoer voor leerlingen voor wie zelfstandig reizen vanwege een beperking moeilijk is, of ze naar een school gaan die ver weg is. Aanvragen van leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school kan bij de gemeente.

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer van leerlingen naar school, waarbij hun ouders aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten of aangepast vervoer. Gemeenten voeren deze regeling uit. Binnen bepaalde landelijke regels, bepalen gemeenten zelf hoe ze het leerlingenvervoer organiseren. Dit legt de gemeente vast in de verordening leerlingenvervoer.

Voor wie?

Leerlingenvervoer is er voor twee groepen leerlingen. De eerste groep zijn leerlingen die vanwege een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen, of die naar speciaal onderwijs gaan. De tweede groep betreft leerlingen die erg ver moeten reizen naar een school die bij hun religie of levensbeschouwing past.

Welke soorten leerlingenvervoer zijn er?

Het is afhankelijk van de situatie van een leerling (mogelijkheden qua zelfstandig reizen, hoe ver van de school, regulier of speciaal onderwijs) welk type tegemoetkoming er wordt gegeven door de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om een leerling waarvoor hogere kosten zijn voor vervoer dan gebruikelijk. Leerlingen die met met openbaar vervoer kunnen reizen kunnen een ov-abonnement krijgen. Als de leerling niet zelfstandig met het OV kan, krijgt ook een begeleider een abonnement. Als een leerling met eigen vervoer gaat (bijvoorbeeld met de fiets of gebracht door de ouders) dan kunnen de ouders een tegemoetkoming in de kosten hiervoor krijgen. Leerlingen die niet met het OV kunnen reizen en niet met eigen vervoer, kunnen aangepast vervoer met een taxibusje krijgen.

Dichtstbijzijnde passende school

Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer kijkt de gemeente naar de dichtstbijzijnde passende school. Vanaf huis wordt de afstand berekend naar deze school en op basis hiervan wordt gekeken of een leerling in aanmerking komt en zo ja, voor hoeveel kilometer. De minimale afstand om in aan aanmerking te komen is als volgt:
Speciaal onderwijs (SO) 3 kilometer
Speciale school voor basisonderwijs (SBO) 4 kilometer
Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 5 kilometer
Bijzonder basisonderwijs (BBO) 6 kilometer

Voor leerlingen die vanwege hun beperking niet met openbaar vervoer kunnen reizen, gelden de afstandscriteria niet. Er is voor hen aangepast vervoer mogelijk, ook als ze naar het VSO gaan.

Soms is er discussie over wat de dichtstbijzijnde passende school is. Wanneer een leerling bijvoorbeeld naar speciaal onderwijs gaat, kan het zo zijn dat ouders een voorkeur hebben voor een bepaalde school. Als er een andere vergelijkbare school dichterbij is, dan zal de gemeente in de meeste gevallen alleen een tegemoetkoming betalen voor vervoer naar de school die het dichtstbij is. Indien er, bijvoorbeeld op advies van het samenwerkingsverband, toch aangetoond kan worden dat een andere school echt beter is, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Zo niet, dan wordt de tegemoetkoming gebaseerd op de dichtstbijzijnde school.

Aanvragen van leerlingenvervoer

Het aanvragen van leerlingenvervoer gaat via een formulier op de website van de gemeente Amsterdam. Als uw kind in Amsterdam naar school gaat, maar u niet in Amsterdam woont, vraagt u leerlingenvervoer aan bij uw woongemeente. Voor het aanvragen van leerlingenvervoer heeft u een verklaring van school nodig. Ook deze is te vinden op de website van de gemeente. Voor het invullen van het digitale formulier heeft u een DigiD nodig. Als u liever een papieren formulier wil gebruiken kan dat ook. Deze formulieren zijn op school beschikbaar. Het is belangrijk om de aanvraag op tijd te doen. Om zeker te weten dat u duidelijkheid heeft vóór het nieuwe schooljaar, moet de aanvraag vóór 1 juni zijn gedaan. Voor verlenging geldt hetzelfde, maar hiervoor krijgt u automatisch een brief van de gemeente.

Brochure

De gemeente heeft een uitgebreide brochure voor ouders over leerlingenvervoer. Deze is hier te lezen.