Gemeente belt schrijnende gevallen matching

Geplaatst door Menno van de Koppel op 11 juni 2015
Onderwijswethouder Simone Kukenheim heeft woensdag 10 juni 2015 in de gemeenteraad bekend gemaakt dat de gemeente gaat helpen bij schrijnende gevallen na de matching. De wethouder vindt dat de communicatie en transparantie vanuit de OSVO onvoldoende is geweest en organiseert nu zelf ondersteuning.

Gemeente belt schrijnende gevallen

Er komt geen telefoonnummer waar ouders naartoe kunnen bellen. De gemeente Amsterdam neemt telefonisch (of per mail) contact op om de situatie aan te horen, te wijzen op de mogelijkheden, eventuele bijzondere omstandigheden te inventariseren en waar nodig extra hulp te bieden. Als schrijnende gevallen worden leerlingen aangemerkt die na de matching in de volgende categorieën vallen:

  • Leerlingen die niet binnen de top 5 van hun voorkeurslijst zijn geplaatst.
  • Leerlingen die op een school zijn geplaatst die niet op hun voorkeurslijst staat, dit wordt ook wel een ‘at random’ plaatsing genoemd.
  • Leerlingen die nog helemaal niet zijn geplaatst.

Geef uw nummer door

Indien uw zoon of dochter in één van deze categorieën valt, zal de gemeente proberen contact met u op te nemen. Indien u al naar de gemeente heeft gemaild zijn uw contactgegevens daar al bekend. Valt u in een van de bovengenoemde categorieën, dan kunt u uw contactgegevens mailen naar kernprocedure@amsterdam.nl. Geef daarbij aan in welke categorie uw zoon of dochter valt. Vermeld daarbij uw telefoonnummer zodat de gemeente u kan bellen.

Vragen over plaatsing binnen top 5

Is uw zoon of dochter op een school geplaatst binnen de top 5 van zijn of haar voorkeurslijst en heeft u vragen? Hiervoor kunt u contact opnemen met de OSVO via www.verenigingosvo.nl. Betreft het een vraag over de gang van zaken op de nieuwe school dan kunt u uiteraard daar terecht.

Brief

Eerder deze week leek het alsof gemeente en schoolbesturen tot afspraken hadden kunnen komen, hierover had de wethouder een brief verzonden aan de gemeenteraad. Kort daarna constateerde de wethouder dat de OSVO onvoldoende in staat was om ouders met vragen te woord te staan. Wat daarbij een rol gespeeld kan hebben is dat de OSVO overspoeld werd door vragen van ouders die van plek willen ruilen.

Geen steun gemeente voor ruilen

De wethouder concentreert zich op de schrijnende gevallen en heeft geen steun uitgesproken voor ruilen. Op het forum van VSA zijn veel berichten te lezen van ouders die een ruilaanbod doen waardoor de betrokken kinderen op een hogere plaats uit hun voorkeurslijst kunnen komen. De wethouder geeft aan dat ruilen voor andere kinderen onrechtvaardig kan uitpakken en steunt ruilen niet.

Opvallende advertentie

Opvallend was dat terwijl de OSVO onvoldoende capaciteit had om de stortvloed aan vragen te behandelen het grootste schoolbestuur van Amsterdam, ZAAM, wel de middelen had om een paginagrote advertentie te plaatsen in Het Parool met de scholen die nog plaats hebben. Dit terwijl de beschikbare plaatsen ook via de OSVO website (en op deze website) gecommuniceerd werden.

[caption id="attachment_18307" align="alignnone" width="300"] Parooladvertentie ZAAM 10 juni 2015[/caption]

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog