18 januari 2011: Gezamenlijk aanmelden bij de Roos?

Geplaatst door OCO op 13 januari 2011

Er is bij basisschool De Roos op dit moment een groepje belangstellende ouders bekend. Zij willen graag andere ouders ontmoeten die openstaan voor het gezamenlijk aanmelden van hun kinderen bij De Roos via het centrale plaatsingsbureau van het Stadsdeel West. Komt u ook?

Programma
Datum: Dinsdag 18 januari 2011
Tijdstip: 20.00 uur – 21.30 uur
Waar: Reinier Claeszenplein 12
Aanmelden: Floor van Bork

In principe kiest elke ouder voor goed onderwijs en daarnaast willen ze zich ook herkennen in een school. Allemaal heel gewone wensen. Op dit moment doen veel, in het bijzonder hoger opgeleide autochtone en allochtone ouders hun kinderen op wittere scholen in andere stadsdelen. Deze scholen zijn vaak erg ver weg, hebben geregeld lange wachtlijsten en de kans is ook groot uitgeloot te worden. Stadsdeel West heeft nu samen met de scholen uit West het initiatief genomen om van de scholen in de buurt gemengde buurtscholen te maken. Vanaf 1 januari 2011 geldt een nieuw ‘Buurtschoolbeleid’ met een centrale aanmelding vanaf 2 jaar. Met als doel zoveel mogelijk kinderen dicht bij huis naar school te laten gaan en scholen ‘kleurrijker’ te maken. Groepsaanmeldingen die het mengen van een school bevorderen krijgen ook voorrang. De Roos wil graag een gemengde buurtschool worden en heeft bovendien nog geen wachtlijst.

De Roos is een openbare basisschool in stadsdeel West. Het is een kwalitatieve school met kleine groepen waardoor wij veel individuele aandacht, begeleiding en groei kunnen bieden. Voor kinderen is het fijn als ze op school zitten in de buurt waar ze wonen. Ze leren leeftijdgenootjes kennen met wie ze na schooltijd in hun eigen buurt kunnen spelen. Voor ouders is het niet alleen praktisch, ook zij ontmoeten hierdoor andere ouders uit de buurt.