Gratis nieuwsbrieven met inspiratie, kennis en expertise over onderwijs

Geplaatst door Kaja Sariwating op 12 november 2018
Een nieuwsbrief is handig om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Deze pagina biedt een overzicht van gratis nieuwsbrieven over onderwijs, voor verschillende doelgroepen, sectoren en thema’s. Ouders en scholieren moeten zich ervan bewust zijn dat informatie van een bron meestal niet neutraal is, maar gericht is op een bepaalde doelgroep en soms ook een bepaald belang vertegenwoordigt. Dit maakt dat een bron niet altijd direct bruikbaar is, maar mogelijk wel als inspiratie kan dienen.

Nieuwsbrieven voor doelgroepen

Het onderwijs is verdeeld in min of meer leeftijdsgebonden sectoren: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Passend onderwijs is verwerkt in de verschillende sectorwetten, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs worden geregeld in de Wet op de expertisecentra. Er zijn verschillende nieuwsbrieven gericht op specifieke doelgroepen.

Voorschool en kinderopvang

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Scholieren en studenten

Ouders

Schoolleiders

Schoolbesturen

Speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Middelbaar beroepsonderwijs

Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs

Voor studenten

Voor instellingen

Expertise

Naast nieuwsbrieven gericht op een specifieke doelgroepen zijn er thematische nieuwsbrieven waarin zaken als examinering, toezicht en medezeggenschap geregeld worden.

Toezicht

Inspectie van het Onderwijs

Loopbaanontwikkeling

Leerplicht

Medezeggenschap

ICT

Klachten en geschillen

Veiligheid

Overstap PO-VO

  • Kernprocedure overstap PO-VO (aanmelden via helpdesk@elkadam.nl)

Examinering

Onderzoek

Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Overige nieuwsbrieven relevant voor het onderwijs

Er zijn ook nieuwbrieven die mogelijk relevant zijn voor het onderwijs. Een onderwijsinstelling kan bijvoorbeeld aandacht besteden aan verduurzaming van het schoolgebouw. Andere bronnen zijn mogelijk bruikbaar ter inspiratie.

Jeugd

Meer artikelen over Links