Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Geplaatst door Floor Kaspers op 8 februari 2022
In een samenwerkingsverband (SWV) werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in een regio samen. Ook in Amsterdam zijn de meer dan 277 basisscholen en 128 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten bij een samenwerkingsverband. Scholen werken samen zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is. Hiervoor maken zij een ondersteuningsplan. In Nederland zijn ruim 150 samenwerkingsverbanden. Alle scholen zijn hier verplicht bij aangesloten.

Wat is een samenwerkingsverband?

In een samenwerkingsverband passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in een regio samen. Zo maken zij afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de ondersteuningsmiddelen worden verdeeld. Vervolgens worden deze afspraken vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Samenwerkingsverbanden po en vo

In Nederland zijn in totaal 76 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 76 samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs. Omdat het om kleine aantallen leerlingen gaat,  zijn er ook twee landelijke samenwerkingsverbanden: voor reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs.

De regio-indeling van de samenwerkingsverbanden is wettelijk vastgelegd op basis van verschillende criteria, zoals leerlingaantallen en leerlingenstromen. Daarbij hebben de scholen echter geen keuze gehad. Het is voor de scholen dus verplicht om zich aan te sluiten bij het swv in de regio. Een overzicht van alle samenwerkingsverbanden, de leerlingaantallen en de financiële situatie is te vinden op Samenwerkingsverbanden op de kaart.

Scholen

Iedere school is aangesloten bij het samenwerkingsverband van de regio waarin de school gevestigd is. Dat geldt dus voor scholen voor regulier onderwijs, speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs, en leerwegondersteunend onderwijs. Daarmee beslaan de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs meestal dezelfde gemeenten.

Speciale scholen waarbij leerlingen uit een groot gebied komen, kunnen zich vrijwillig aansluiten bij meerdere samenwerkingsverbanden. Dat zorgt voor makkelijker afspraken voor leerlingen en de toelaatbaarheidsverklaringen. Daarentegen organiseren de scholen voor speciaal onderwijs voor cluster 1 en 2 de ondersteuning landelijk. Immers, het gaat daarbij om kleine groepen leerlingen die specifieke expertise nodig hebben.

Samenwerkingsverband passend onderwijs Amsterdam

In Amsterdam zijn twee samenwerkingsverbanden, namelijk:

Bij het samenwerkingsverband voor basisonderwijs zijn de gemeentes Amsterdam en Diemen samengevoegd. Dat betekent dat de scholen van beiden gemeenten onder hetzelfde swv vallen.

Meer artikelen over Passend Onderwijs