Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 juni 2021
Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Alle scholen zijn hier verplicht bij aangesloten. Samen maken zij een ondersteuningsplan.

Indeling

Er zijn in totaal 77 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 75 samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs. Er zijn 2 landelijke samenwerkingsverbanden: voor reformatorisch primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De regio-indeling van de samenwerkingsverbanden is wettelijk vastgelegd en onder andere gebaseerd op voorkeuren van schoolbesturen, leerlingaantallen en leerlingenstromen. Een overzicht van alle samenwerkingsverbanden, de leerlingaantallen en de financiële situatie is te vinden op Samenwerkingsverbanden op de kaart.

Scholen

Iedere school is aangesloten bij het samenwerkingsverband waarin de school gevestigd is. Dat geldt voor scholen voor regulier onderwijs, speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs, en leerwegondersteunend onderwijs. Speciale scholen waarbij leerlingen uit een groot gebied komen, kunnen zich vrijwillig aansluiten bij meerdere samenwerkingsverbanden. Meestal beslaan de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs dezelfde gemeenten. Scholen voor speciaal onderwijs voor cluster 1 en 2 organiseren de ondersteuning landelijk. Het gaat daarbij om kleine groepen leerlingen die specifieke expertise nodig hebben.

Samenwerkingsverband passend onderwijs Amsterdam

In Amsterdam is er een samenwerkingsverband voor basisonderwijs, en een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Ook de gemeente Diemen valt onder het Amsterdamse samenwerkingsverband.