Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 juni 2021
Speciaal onderwijs is er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Het speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het gaat om leerlingen met lichtere problematiek. Niet alle ouders weten dat er een verschil is tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Zelfs scholen gebruiken de termen wel eens door elkaar.

Wat is het speciaal onderwijs?

Scholen voor speciaal onderwijs (so) zijn er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Voor deze leerlingen zijn er scholen die verdeeld zijn in vier clusters:

 • Cluster 1

  Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen);

 • Cluster 2

  Scholen voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen;

 • Cluster 3

  Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren;

 • Cluster 4

  Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Wat is speciaal basisonderwijs?

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) vallen niet onder het speciaal onderwijs, maar onder het reguliere onderwijs. Op scholen voor speciaal onderwijs geldt de Wet op de expertisecentra (WEC). Op scholen voor speciaal basisonderwijs geldt de Wet op het Primair Onderwijs.  In Amsterdam gaan ongeveer één op de 50 kinderen naar het speciaal basisonderwijs (1,93% in 2020). Dit aantal is de afgelopen jaren toegenomen.

Het speciaal basisonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het betreft hier lichtere problematiek dan de problematiek waar leerlingen op het speciaal onderwijs mee te maken hebben. Leerlingen worden minder geprikkeld door kleinere klassen en een rustiger klaslokaal. Leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs gaan krijgen extra ondersteuning om de onderwijsdoelen te bereiken.

Verschillen

In het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde kerndoelen als in het regulier onderwijs.  Lees meer hierover in: ‘Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs?’ Deze kerndoelen bepalen het onderwijsaanbod en het niveau van de kennis en vaardigheden die leerlingen moeten opdoen. Het speciaal basisonderwijs is erop gericht dat zoveel mogelijk leerlingen na groep 8 doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs. Soms lukt dit niet. Dan kan een leerling doorstromen naar het speciaal voortgezet onderwijs. Kinderen in het speciaal onderwijs stromen bijna altijd door naar het speciaal voortgezet onderwijs. Niet alle ouders weten dat er een verschil is tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Zelfs scholen gebruiken de termen wel eens door elkaar.

Passend onderwijs

Het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in Amsterdam adviseert ouders en scholen waar kinderen het beste naartoe kunnen. Een onderwijsadviseur, die onafhankelijk is van de school en het samenwerkingsverband, kijkt naar de best passende school voor uw kind, in samenwerking met u als ouder. De onderwijsadviseurs zijn verdeeld over de verschillende delen van Amsterdam. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u een lijst met onderwijsadviseurs, hun contactinformatie en de regio waarbinnen ze werken.

One Trackback