Grote problemen Geert Groote 2

Geplaatst door OCO op 21 maart 2008

De Geert Groote School 2, een vrije school voor basisonderwijs aan de Fred. Roeskestraat in stadsdeel Zuideramstel, verkeert in een crisis.

2004: risicovol
In 2004 werd de Geert Groote School 2 door de onderwijsinspectie als risicovol beoordeeld. De school was het daar toen niet mee eens en voegde aan het inspectierapport een reactie toe met het volgende fragment: “Wij moeten ons aanpassen of wij worden gebrandmerkt met een slechte beoordeling. Het zij zo. Ons identiteitsbeleven is de kern en de kracht van ons onderwijs. Die laten we ons niet afnemen door de huidige dominante meetkultuur en het vertrouwen in systemen boven mensen. Hiermee is de term ‘risicoschool’ voor ons in meerdere opzichten een geuzennaam geworden. Het sterkt ons in ons identiteitsbewustzijn. Wij durven te vertrouwen op het uniek menselijke, dat in het leerproces ontstaat, juist door je voorbereiding, je handelingsplan, je systeem te durven loslaten om in het situationele lesproces de levende, aansprekende leermomenten te vinden. Wij zoeken bewust dat risico!”

2007: zeer zwak
In 2007 beoordeelde de inspectie de onderwijskwaliteit als zeer zwak: “… Deze situatie is deels ontstaan door discontinuïteit in de schoolleiding waardoor het team sturing heeft gemist om verbeterplannen uit te voeren. … Aan de andere kant kan de stagnatie in de vooruitgang ook worden toegeschreven aan de weerbarstigheid van het team om een deel van hun autonomie op te geven ten gunste van de ontwikkeling van de school als geheel en daarmee de algehele kwaliteit. Het ontbreekt dus aan een professionele schoolcultuur. … De school staat voor de uitdaging het vrijeschoolonderwijs dusdanig in te richten dat het voldoet aan het onderwijs dat de samenleving in 2007 vraagt. Daarbij kan de school terugvallen op enkele verworvenheden zoals het prachtige schoolgebouw, de zeer betrokken en loyale ouders, de enthousiaste leerlingen en de veel geprezen aandacht voor kunstzinnige en culturele vorming. …”

Verbeterplan
Zeer zwakke scholen moeten een verbeterplan opstellen en krijgen twee jaar de tijd om verbeteringen door te voeren. Voor zover OCO bekend is er door het bestuur een verbeterplan opgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad en is het verbeterplan door de inspectie als realistisch beoordeeld. Tijdens een voortgangscontrole van de inspectie op 10 maart bleek echter dat de doelen uit het verbetertraject niet werden gehaald. Volgens een persbericht op de website van de Vereniging Vrije Scholen heeft de inspectie ook aangegeven weinig vertrouwen te hebben dat dit bij ongewijzigd beleid op korte termijn zal lukken. Complicerende factor is dat de interim-directeur zijn opdracht begin maart heeft teruggegeven.

Nog geen bestuurlijk natraject
Wanneer na een verbetertraject van twee jaar de kwaliteit nog steeds zeer zwak is, of als de inspectie gerede twijfel heeft of een verbetertraject zal slagen, kan de inspectie een school bij de minister aanmelden voor een zogenaamd ‘bestuurlijk natraject’. Een bestuurlijk natraject kan leiden tot min of meer gewongen begeleiding van de school of bekostigingssancties met in een uitzonderlijk geval sluiting van de school als gevolg. Volgens woordvoerder Harm van Gerven van de onderwijsinspectie is de school op dit moment nog niet aangemeld voor een bestuurlijk natraject. Kennelijk wacht de inspectie eerst nog de inspanningen van het schoolbestuur af om het verbetertraject alsnog volgens plan in werking te zetten.

Taskforce Vrije Scholen
Vanaf het moment dat de onderwijsinspectie constateerde dat een op de drie vrije scholen in Nederland te kampen had met kwaliteitsproblemen is er een omslag gaande waarbij een groot aantal vrije scholen de oorspronkelijke bezwaren tegen ‘meten is weten’ overboord heeft gezet. Ook hebben veel vrije scholen een vorm van directievoering in de school geïntroduceerd waarmee de oorspronkelijke autonomie van de leerkrachten voor een deel is ingeperkt. De Vereniging Vrije Scholen heeft n.a.v. de kritiek van de inspectie een Taskforce Zwakke Scholen ingericht om de vrije scholen bij deze veranderingen te ondersteunen. Staatssecretaris Dijksma informeerde de Tweede Kamer in oktober 2007 dat (ook) binnen het vrijeschoolconcept kwaliteitsverbetering goed mogelijk is en dat vrije scholen steeds meer in staat zijn zich aan de hand van betrouwbare gegevens te verantwoorden. Sinds de Geert Groote 2 als zeer zwak is beoordeeld in september 2007 werd de school ondersteund door de taskforce. Het schoolbestuur hoopt met deze ondersteuning de oorzaak van de stagnatie van de verbeteringen in beeld te krijgen. De Vereniging Vrije Scholen meldt dat een grote groep ouders de aanpak van het bestuur ondersteunt en ondanks de grote zorgen vertrouwen heeft uitgesproken in de school.

Andere Geert Groote scholen niet ter discussie
De kwaliteit van de Geert Groote School 1, gevestigd aan het Hygiëaplein in Amsterdam Oud-Zuid, is door de inspectie als voldoende beoordeeld. De Geert Groote 1 en 2 vallen onder het bestuur van de Stichting Geert Groote School. Bij het Geert Groote College is de kwaliteit ook als voldoende beoordeeld, deze school die net als de Geert Groote School 2 gevestigd is aan de Fred. Roeskestraat in Zuideramstel valt onder het bestuur van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland.

Inspectierapport 26 januari 2004 Geert Groote 2

Inspectierapport 22 mei 2007 Geert Groote 2

Meer artikelen over Blog