Het ABC

Het ABC is een belangrijk speler in het veld van deskundigen rondom het schoolkind en leidende partij op begeleidingsterrein.

ABC (Advies en Begeleidingscentrum voor Amsterdam)
T: (0)20 – 799 00 10
E: info@hetabc.nl
www.hetabc.nl