Uitnodiging: Hoe staat Passend Onderwijs in Amsterdam ervoor?

Geplaatst door Floor Kaspers op 30 mei 2016

In een avondvullende bijeenkomst, georganiseerd door OCO in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en de Amsterdamse samenwerkingsverbanden, wordt de stand van zaken in passend onderwijs belicht. Toegang gratis, aanmelden verplicht (via het formulier onderaan deze pagina).

Uiteenlopende ervaringen

In de onderzoeken, gesprekken en debatten over passend onderwijs komen steeds de perspectieven van de pessimisten en de optimisten naar voren. De één vindt dat passend onderwijs aan het mislukken is, terwijl de ander tevreden is over de resultaten tot nu toe. Ook ouders hebben uiteenlopende ervaringen met passend onderwijs.

Vragen

Welk beeld heeft de Inspectie van het Onderwijs van de stand van zaken op dit moment? Hoe staat het met de kwaliteit en de werkwijze van samenwerkingsverbanden? Hoe verhouden de procedurele vereisten zich met de inhoudelijke vereisten van passend onderwijs? Wat signaleert de Ondersteuningsplanraad? Wat betekenen de eerste bevindingen voor ouders? Wat kunnen ouders in het algemeen en ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het bijzonder daarvan leren?

Dinsdagavond 21 juni 2016 in Pakhuis de Zwijger

De bijeenkomst vindt plaats in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam. De bijeenkomst op dinsdagavond 21 juni 2016 start om 19.30 uur, de eindtijd ligt rond 22.00 uur.

Programma

 • Intro door OCO

  Welke vragen krijgt OCO over passend onderwijs?

 • Presentatie van de Onderwijsinspectie

  Waar let de inspectie op, wat is het toezichtkader voor passend onderwijs, wat zijn de bevindingen tot nu toe?

 • Ervaringen ondersteuningsplanraden

  Wat zijn de ervaringen van de ondersteuningsplanraden (OPR) met de invoering van passend onderwijs in Amsterdam?

 • Pitches van ouders

  Welke ideeën voor beter passend onderwijs hebben ouders? Ouders pitchen hun plan

 • Paneldiscussie

  Panel met OCO, onderwijsinspectie, ondersteuningsplanraden, directies van de Amsterdamse Samenwerkingsverbanden (VO en PO), en de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs

Aanmelden verplicht

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Aanmelden is verplicht, gebruik a.u.b. het formulier hieronder.

Mail voor vragen naar info@onderwijsconsument.nl.