Hoe werkt het klachtrecht in het onderwijs?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 1 augustus 2022
Als je ontevreden bent over een situatie op de voorschool, basisschool, middelbare school, opleiding of instelling, dan kan je in principe altijd ergens terecht om een klacht in te dienen. Het klachtrecht is namelijk vastgelegd in verschillende wetten. Samengevat kan je in principe altijd ergens terecht om een klacht in te dienen.

Klachtrecht, wettelijk verankerd

Het klachtrecht is vastgelegd in verschillende wetten. Dit komt doordat iedere sector eigen wetgeving heeft voor de inhoud en invulling van het onderwijs. Zo is het klachtrecht voor het basisonderwijs vastgelegd in de wetgeving voor het basisonderwijs. Het klachtrecht in het mbo vind je juist weer terug in de wetgeving voor het MBO.

Voorschool

Voor de voorschool is een regeling voor de afhandeling van klachten verplicht (art. 1.57b lid 2 Wet kinderopvang).

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Het klachtrecht in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is vastgelegd in twee verschillende wetten, maar de inhoud van het klachtrecht is vrijwel identiek. Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs staat het volgende over het klachtrecht in de wetgeving:

“Een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het personeel” (art. 14 lid 1WPO en art. 3.35 WVO 2020)

MBO

In het MBO wordt gesproken over een behoorlijke behandeling van klachten (art. 7.4.8a lid WEB). De instelling is verantwoordelijk om dit te faciliteren.

Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs beschrijft de instelling de verschillende procedures voor de behandeling van klachten en geschillen en mogelijke vervolgstappen (art. 7.59 lid 5 onder b WHW).

Wil je een klacht indienen? Bekijk altijd de klachtenregeling. Dan weet je waar je aan moet denken.

Klachtenregeling

Meer info over mogelijkheden als je ontevreden bent over een situatie op school lees je in het artikel Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?. Meer info over de afhandeling van een klacht lees je in het artikel Klachtenregeling en klachtenprocdure

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Klachtenregeling