Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Geplaatst door OCO op 12 november 2021
Het kan voorkomen dat er iets misgaat op school of er plotseling iets ergs gebeurt. Een klacht indienen kan een goed gevoel geven. Je kan je stem laten horen en de school of instelling kan ervan leren. Soms lost het een probleem ook op. OCO raadt aan om zo laag mogelijk op de ladder je klacht te bespreken. Eventueel dien je daarna alsnog een klacht in bij de klachtencommissie.

Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt

Het kan voorkomen dat er iets misgaat op school of er plotseling iets ergs gebeurt. Soms gaat er iets mis wat de hele klas of opleiding aangaat, zoals de onderwijskwaliteit of de manier hoe de school of instelling communiceert. Je kan ook juist persoonlijk benadeeld zijn of persoonlijk iets ergs overkomen. Denk bijvoorbeeld aan ongewenst gedrag of een beoordeling van een toets of examen met grote gevolgen voor jou of je kind. Onderwijs is mensenwerk. Helaas gaat het ook daar weleens mis. Daarom kan je in principe op iedere school of instelling ergens terecht om een klacht in te dienen. 

Een klacht is geen doel op zich

Klagen kan een goed gevoel geven doordat je je stem laat horen. Mogelijk wordt je probleem uiteindelijk opgelost, omdat degene die je klacht behandeld met je kan meedenken en binnen de organisatie de oplossing vindt. De kunst van een klacht is dus eigenlijk om zo snel mogelijk de oplossing te vinden.

Voor de school, opleiding of instelling is een klacht nuttig om alsnog een situatie te signaleren en waar dat kan op te lossen. Als een klacht daadwerkelijk wordt behandeld, dan kan men er in de toekomst ook van leren. 

Een klacht kan de relatie met de school, opleiding of instelling verslechteren. Want uiteindelijk moet je wel weer met elkaar verder. OCO raadt daarom aan om zo laag mogelijk op de ladder je klacht te bespreken en niet gelijk een klacht in te dienen. Probeer te zoeken naar de oplossing en vraag wat er wél kan.

Voorkom een klacht

Probeer een klacht te voorkomen door met elkaar in gesprek te blijven. Als de klacht over iemand van het onderwijspersoneel gaat, dan is het goed om ook met deze persoon in gesprek te gaan. Het is niet verstandig direct naar de leidinggevende te gaan. Wanneer meerdere ouders een klacht hebben over deze persoon dan kan je bijvoorbeeld als oudergroep in gesprek gaan met de leerkracht of docent. 

Medezeggenschap 

Gaat het om een algemene klacht, beleid of een klacht over de veiligheid op school, dan kan samen met andere betrokkenen naar de oudercommissie, medezeggenschapsraad (MR) of studentenraad gaan.

Interne vertrouwenspersoon

Gaat de klacht over een gevoelige zaak, dan kan je contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school. De contactgegevens staan vermeld in de schoolgids. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor het bespreken van zaken die gevoelig liggen of privé zijn.

De interne vertrouwenspersoon is vaak een gymdocent of tekenleraar, dit zijn docenten waar leerlingen zich vaker veilig bij voelen om vrijuit bij te spreken. Weet wel dat de functie van ‘interne vertouwenspersoon’ niet voorkomt in de modelklachtenregeling die door de onderwijsorganisaties is opgesteld.

Externe vertrouwenspersoon

In de schoolgids staan vaak de contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon voor gevallen waarin het lastig is om de klacht met een medewerker van school te bespreken. Als het nodig is kan de externe vertrouwenspersoon begeleiding bieden bij vervolgstappen zoals het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Indienen klacht

Als je er met de school niet uitkomt, dan kan je altijd een klacht indienen. Het klachtrecht in het onderwijs is namelijk wettelijk verankerd. De klachtenregeling (in de schoolgids) beschrijft waar en hoe je een klacht indient en welke procedures en termijnen gelden. Houd er alvast rekening mee dat een klachtprocedure een langdurig traject is. Meer info hierover lees je in het artikel Klachtenregeling en klachtenprocedure.

Meer artikelen over Klachtenregeling