Klachtenregeling


  • Modelklachtenregeling

    Scholen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Verschillende landelijke organisaties hebben daarom een modelklachtenregeling opgesteld.
  • Vertrouwenspersoon

    De modelklachtenregeling omschrijft de aanstelling en taken van een vertrouwenspersoon.
  • Tips voor het omgaan met emoties bij klachten

    Wanneer er sprake is van problemen of conflicten tussen ouders, leerlingen en school is de spanning misschien al hoog opgelopen en kan er ook de nodige persoonlijke irritatie zijn over en weer.

Toon meer artikelen