Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?

Geplaatst door OCO op 19 oktober 2007

De ouders hebben recht op informatie over hun kind, bijvoorbeeld over de schoolprestaties. De school moet deze informatie aan de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft over de kinderen. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft dus in principe recht op dezelfde informatie. Echter: de ouder zonder ouderlijk gezag moet daar wel zelf om vragen! De leerkracht zal dus niet uit zichzelf de ouder zonder ouderlijk gezag informeren.

Het voorafgaande kent een aantal uitzonderingen. De meest relevante is dat de leerkracht geen informatie hoeft te geven als een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt. Duidelijk is dat de school zwaarwegende argumenten moet hanteren om informatie te weigeren. Ook moeten die argumenten kenbaar gemaakt worden aan de ouder die de informatie vraagt. Die ouder kan dat laten toetsen door een klachtencommissie of rechter.