Hoogbegaafd op school

Geplaatst door Floor Kaspers op 14 augustus 2023
Wat betekent het om hoogbegaafd op school te zijn? Hoogbegaafde kinderen hebben een IQ van meer dan 130 in combinatie met creativiteit in hun denken en doorzettingsvermogen. Ze maken grote denksprongen en leggen onverwachte verbanden. Ze zijn heel leergierig en hebben een voorkeur voor abstracte problemen. Hoogbegaafde kinderen werken graag en goed zelfstandig en ontwikkelen spontaan zelf ideeën.

Hoogbegaafde kinderen en motivatie

Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafde kinderen het makkelijk hebben op school, omdat ze goed kunnen leren. Maar makkelijk kunnen leren, betekent niet automatisch dat ze het ook makkelijk hebben op school. Als de lesstof voor hen te eenvoudig is, kunnen ze hun motivatie verliezen, waardoor het juist niet makkelijk voor hen is in de klas.

Hoogbegaafde kinderen en klasgenoten

Sommige hoogbegaafde kinderen hebben weinig contact met andere leerlingen. Dit kan komen doordat ze graag in hun eentje denken en werken. Het kan ook komen doordat de andere kinderen hen niet goed begrijpen, en soms zelfs buitensluiten. Sommige hoogbegaafde kinderen gaan, als ze buitengesloten worden, slechter presteren dan ze eigenlijk kunnen. Ze willen misschien erbij horen of juist niet opvallen.

Aangepast lesniveau op school

Ga met de school in overleg om de lesstof en begeleiding van uw kind aan te passen aan zijn of haar niveau. Bespreek hoe dit op een onopvallende manier kan, zodat uw kind geen uitzondering wordt in de klas. Misschien heeft de school een speciaal programma voor hoogbegaafden. Informatie hierover staat in het schoolondersteuningsprofiel. Als u of de school twijfelt over of uw kind hoogbegaafd is, bespreek dan met de school de mogelijkheid om dit te uit te zoeken met een didactisch onderzoek.

Kennis bij het samenwerkingsverband

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Amsterdam werken samen in een projectteam om te zorgen dat er zoveel mogelijk kennis op de scholen is over hoogbegaafdheid.  Het samenwerkingsverband voor primair onderwijs is een aparte website gestart specifiek over hoogbegaafdheid. Hier is te lezen over de trainingen voor professionals die ze organiseren, het expertteam dat advies kan geven en een traject voor de overstap naar voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband voor voortgezet heeft een aantal voorbeelden op hun eigen website op een rij gezet.  De afgelopen jaren hebben verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam met behulp van subsidie zich verder verdiept in hoogbegaafdheid.

Meer artikelen over Hoogbegaafdheid