Organisaties, verenigingen en programma’s voor hoogbegaafden

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 6 juni 2024
In Amsterdam en andere steden organiseren verschillende organisaties activiteiten voor (hoog)begaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Tijdens deze activiteiten kunnen zij met elkaar in contact komen en kennis uitwisselen. Ook bieden sommige basisscholen en middelbare scholen speciale programma’s aan voor (hoog)begaafde leerlingen, zoals een plusklas. De langetermijneffecten van plusklassen op begaafde leerlingen uit het basisonderwijs zijn positief.

Activiteiten en organisaties voor hoogbegaafden in Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende organisaties die activiteiten organiseren voor hoogbegaafden.

Phi Labs: De Amsterdamse Plusklas

Phi Lab Plusklas is een wekelijks kennisverrijkend programma van drie uur voor (hoog)begaafde leerlingen vanaf groep 2 tot en met groep 8. De kinderen doen onder andere proefjes, leren samenwerken, leren leren, bouwen zelfbedachte constructies en maken kennis met wiskunde. De locatie is op de Overtoom in Amsterdam West en kost 19,50 per uur.

Stichting DNKRS

Stichting DNKRS is er voor kinderen, jongeren en volwassenen. Bij deze stichting werken specialisten die kennis overdragen, maar ook hulp, therapie en verrijkend onderwijs bieden.

Kenniscentrum Makkelijk Lerenden (KML) en oudervereniging Balans

Sinds februari 2023 werken KML en Balans samen. De kennisbank van KML is geintegreerd in de webiste van Balans. Op deze pagina staat interessante informatie en casussen over hoogbegaafde leerlingen van de voorschool tot en met het voortgezet onderwijs. Daarnaast staat hier ook informatie over de aanpak in het onderwijs en het voorkomen van onderpresteren.

Programma’s voor hoogbegaafde leerlingen op de basisschool in Amsterdam

In Amsterdam zijn meerdere scholen die speciale programma’s aanbieden voor (hoog)begaafde leerlingen.

Amos unIQ

Amos unIQ heeft vier basisscholen die vanaf groep 4 voltijds basisonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen bieden, namelijk: De Bonkelaar in Amsterdam Noord, IKC Frankendael in Amsterdam Oost, De Poseidon op IJburg en Basisschool Schreuder in Amsterdam Zuid.

Day a Week School

Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

De leerlingen komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van studievaardigheden. Ook zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken.

In dit overzicht van Day a Week School staan alle deelnemende scholen in Amsterdam. In dit overzicht staan de verschillende locaties.

Mini denklab van stichting AWBR

Mini denklab van stichting AWBR (Amsterdam West Binnen de Ring): leerlingen uit groep 2 tot en met 8 krijgen wekelijks een uur onderwijs op maat. De volgende basisscholen bieden mini denklab aan: Rosa Boekdrukkerin Amsterdam West en de10e Montessorischool De Meidoorn in Amsterdam West.

Denklab AWBR

Denklab AWBR: een klas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van meer dan anderhalf jaar. Er wordt wekelijks een middag gewerkt aan het leren leren (leren, plannen, evalueren en reflecteren), het leren denken (kritisch en creatief) en het leren leven (samenwerken en overleggen, omgaan met falen). Op drie locaties: Westerparkschool in Amsterdam West, OBS Multatuli in Amsterdam West en Rembrandtparkschool (voorheen School of Understanding) in Amsterdam West.

Programma’s voor begaafde basisschoolleerlingen hebben positieve langetermijneffecten

Uit recent onderzoek blijkt dat de langetermijneffecten van plusklassen op begaafde leerlingen uit het basisonderwijs positief zijn. Zo halen leerlingen met de hoogste Cito-scores vaker binnen de reguliere zes jaar een vwo-diploma als zij afkomstig zijn van een basisschool met een plusklas. Wil je hier meer over weten? Lees dan het onderzoeksrapport van NRO uit 2019: ‘De langetermijneffecten van plusklassen’

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs

De Amsterdamse samenwerkingsverbanden voor PO en VO willen beter passend onderwijs realiseren voor hoogbegaafde leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarvoor werken zij samen met het HB Projectteam.

Om kennis over onderwijs aan hoogbegaafden te vergroten organiseert dit projectteam trainingen voor leerkrachten en docenten. Daarnaast organiseert dit team bijeenkomsten om de samenwerking tussen ouders van hoogbegaafden leerlingen en school de versterken. Tot slot doet HB Projectteam aan netwerkvorming en kennisdeling bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, onder nadere via het arrangement ‘Zachte Landing’.

Activiteiten en organisaties voor hoogbegaafden in Nederland

Antraciet: provincie Utrecht

AntrAciet is een onderwijsadviesbureau op het gebied van hoogbegaafdheid. Daarnaast is het een christelijk, praktijkgericht kenniscentrum. Zo geeft AntraCiet trainingen aan onder andere onderwijsbesturen, directies, intern begeleiders en teams. Ook geeft het een integrale methode voor meer- en hoogbegaafden in het basisonderwijs uit: ‘Op Ontdekkingsreis’. Jaarlijks organiseert AntraCiet vakantiekampen voor hoogbegaafden.

Care4Plus: Midden-Nederland

Care4Plus is een pedagogisch bureau dat hoogbegaafde kinderen en jongeren coacht en ouders en leerkrachten adviezen geeft over opvoeding en onderwijs. Daarnaast organiseert Care4Plus:

  • Plusgroepen op de basisschool: spellen doen, samenwerken, jezelf leren kennen en veel ontdekken, uit- en onderzoeken, uitvinden en creëren.
  • Kinderexcursies op zaterdag voor (hoog)begaafde kinderen van zes tot acht jaar en voor (hoog)begaafde kinderen van acht tot twaalf jaar in de regio Midden-Nederland.
  • Studievaardigheidstrainingen: voorbereiding op het leren en plannen van huiswerk op de middelbare school.

Tip: bezoek de website van Stichting Hoogbegaafd. Hier staat een overzicht van veel landelijke en lokale stichtingen en verenigingen die zich bezig houden met hoogbegaafdheid.

Choochem: Zuid-Holland

Choochem is een platform voor mensen die te maken hebben met hoogbegaafdheid – in hun eigen leven of in hun omgeving. Het platform biedt, vanuit christelijk perspectief, kennis, verdieping en inspiratie over hoogbegaafdheid. Daarnaast organiseert Choochem verschillende activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen, zoals:

  • Online wetenschappelijk onderzoek voor kinderen tussen de zeven en negen jaar.
  • Training zelfreguleren voor hoogbegaafde leerlingen uit de onderbouw;
  • Meidengroep voor meisjes uit groep 8 tot en met de 2e klas van het voortgezet onderwijs.
  • Online groepen voor hoogbegaafde vrouwen van dertig jaar en ouder.

Dotado: regio Rotterdam/Den Haag

Dotado is een orthopedagogisch adviesbureau, gespecialiseerd in het testen van hoogbegaafde kinderen. Ook helpt het ouders en onderwijsprofessionals met vragen over opvoeding en onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Daarnaast organiseert Dotado iedere zaterdag excursies voor voor hoogbegaafde kinderen in de regio Rotterdam/Den Haag.

Stichting Hoogbegaafd hoger onderwijs

Stichting Hoogbegaafdheid Hoger Onderwijs heeft als missie om hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs op maat te laten studeren en begeleiding te bieden. Op die manier wil de stichting bijdragen aan het welzijn, de professionele ontwikkeling en het studiesucces van studenten. Daarnaast wil de stichting kennis van en begrip voor hoogbegaafde studenten bevorderen. Dit doen zij onder andere door het organiseren van activiteiten, workshop en studiedagen.

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen: heel Nederland

IHBV is een stichting die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren. Daarvoor organiseert de stichting in Nederland en Vlaanderen ‘HB-café’s’, waar begaafde volwassenen kennis kunnen uitwisselen en hun netwerk kunnen uitbreiden.

Peers2play: Arnhem

Peers2play is een onafhankelijke stichting die hoogbegeaafde kinderen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met elkaar in contact wil brengen. Daarvoor organiseert de stichting kinderkampen voor hoogbegaafde kinderen en jongeren tussen de zes en twintig jaar, in de omgeving Arnhem.

Meer artikelen over Hoogbegaafdheid