Ik schitter door aanwezigheid

Geplaatst door OCO op 15 maart 2007

Schitteren door aanwezigheid. Dat is wat Amsterdamse leerplichtambtenaren doen op de Dag van de Leerplicht 15 maart. De Dag van de Leerplicht is een initiatief van het Ministerie van OCW en wordt dit jaar voor de 4e keer georganiseerd. In Amsterdam wordt de leerplicht uitgevoerd door de stadsdelen in nauwe samenwerking met de gemeente.

Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn
Leerplichtambtenaren laten zich zien op ruim een kwart van de basisscholen in de stad. Te laat komen, ongeoorloofd op vakantie gaan (luxeverzuim) dat zijn thema’s die de aandacht krijgen.

“Onze visie is dat je er niet vroeg genoeg bij kunt zijn”, zegt Lieke Thesingh, voorzitter van de stedelijk stuurgroep Leerplicht. “De Aanval op Uitval, die afgelopen zomer is gestart op de ROC’s, geldt net zo goed voor het basisonderwijs.”

Ouders, leerlingen en scholen
De acties van de leerplichtambtenaren zijn zowel gericht op leerlingen, hun ouders, als ook op de taak die de scholen hebben in het tegengaan of terugdringen van verzuim. Het registreren, melden en adequaat ingrijpen door scholen bij ongeoorloofd verzuim is van essentieel belang. Als dat onvoldoende helpt kan de leerplichtambtenaar zorgen voor een oproep, een waarschuwing of extra ondersteuning. In sommige gevallen wordt een proces verbaal opgemaakt.

Meer artikelen over Blog