Inspectie onderzoekt in 2009 hoogte vrijwillige ouderbijdrage

Geplaatst door OCO op 5 juni 2008

De Inspectie van het Onderwijs gaat in 2009 onderzoek doen naar de hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen in het basisonderwijs. Staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) kondigt dat aan in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden De Rooij en Van Dijk (SP).

De Kamerleden waarschuwen dat er scholen zijn die hun ouderbijdrage flink opschroeven, zodat er een drempel ontstaat voor ouders met een laag inkomen. Daardoor kan er een tweedeling ontstaan tussen arme en rijke scholen.

Staatssecretaris Dijksma erkent dat er scholen zijn die hoge bijdragen vragen van de ouders voor aanvullende activiteiten en materialen. Maar ze wijst erop dat die heffing op basis van vrijwilligheid is en dat ouders dus niet gedwongen kunnen worden daarvoor te betalen. “Het uitgangspunt dat de vrijwillige ouderbijdrage niet mag worden gebruikt als selectiecriterium staat voor mij buiten kijf”, aldus Dijksma. De onderwijswetten in primair en voortgezet onderwijs verbieden dat heel nadrukkelijk.

Het is alweer acht jaar geleden dat in beeld is gebracht hoe de scholen omgaan met ouderbijdragen en daarom wil Dijksma de situatie door de inspectie laten actualiseren.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog