Jeugdzorg

Geplaatst door OCO op 29 november 2006

Jeugdzorg geeft hulp aan jongeren tot 18 jaar met ernstige problemen en hun ouders. Het kan gaan om problemen van het kind zelf of om problemen die in het gezin spelen. Bureau Jeugdzorg bepaalt welke zorg er voor een kind nodig is. Het kan dan zelf hulp bieden of doorverwijzen naar een andere instelling. Tot nog toe waren er wachtlijsten voor de jeugdzorg.

Kinderen die naast leerproblemen gedrags- of ontwikkelingsstoornissen hebben, moeten sneller geholpen kunnen worden, door de school of door een jeugdzorginstantie, omdat er anders problemen kunnen ontstaan.

Ouders en jongeren kunnen gratis bij Bureau Jeugdzorg terecht voor advies.

Meer artikelen over Blog