JOB

JOB biedt advies en ondersteuning aan mbo’ers.

Vragen en klachten
Hiertoe heeft JOB een servicecentrum ingericht dat wordt bemand door twee mbo consulenten. Op vaste tijden worden vragen en klachten van mbo’ers, en eventueel ook van ouders, docenten of decanen, behandeld.

Ondersteunen medezeggenschap
Een andere manier waarop JOB mbo’ers ondersteunt, is door advies en ondersteuning te geven bij het opzetten van deelnemersraden. Daarnaast organiseert JOB twee keer per jaar de MR-cursus. Dat is een driedaagse cursus gericht op mbo’ers in de deelnemersraad of de medezeggenschapsraad. Hier worden mbo’ers getraind om goed deel te kunnen nemen aan deze organen.

Informeren mbo-studenten
Tot het informeren behoort ook het organiseren van themadagen, het plaatsen van artikelen op de job-site, de publicatie van folders, brochures en rapporten om mbo’ers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er speelt. Zo heeft JOB in 2003 een stagewijzer gepubliceerd waarin deelnemers allerlei informatie en praktische tips over dit onderwerp kunnen vinden. Ook is in september 2005 een landelijke campagne gestart om de deelnemersraad in het mbo te promoten.

Vertegenwoorden mbo-studenten
De derde belangrijke activiteit van JOB is vertegenwoordiging van alle studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Het bestuur van JOB, dat zelf uit mbo’ers bestaat, onderhoudt daarom regelmatig contact met andere mbo’ers.

Meningen
De mening van de mbo’er ten aanzien van een groot aantal onderwerpen wordt op diverse manieren geïnventariseerd. Manieren waarop JOB de communicatie met de achterban vormgeeft, zijn onder meer de landelijke enquête onder mbo’ers (ODIN), landelijke poll’s, themadagen en studentendebatten. JOB inventariseert de meningen van mbo’ers en neemt dit mee in haar beleid.

Onderwijsbeleid
Om de mening van mbo’ers te laten doorklinken in het landelijke onderwijsbeleid, onderhoudt het bestuur van JOB banden met het College van Bestuur van de onderwijsinstellingen. Het bestuur van JOB vertegenwoordigt mbo’ers ook in het contact met het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en voert periodiek overleg met diverse belangrijke instellingen in de sector waaronder de Bve Raad, COLO, de AOC Raad, het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) en de Inspectie van het Onderwijs.

JOB
Telefoon 020 3302614
Email info@job-site.nl
Website www.job-site.nl