Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Geplaatst door Kaja Sariwating op 28 augustus 2023
Elke mbo-school heeft een studentenraad met studenten zoals jij. Jullie raad praat mee over het schoolbeleid en alles wat er op school gebeurt. Jullie worden betrokken bij het maken van nieuwe schoolregels. Als jij dat wilt, kun je je aanmelden voor de studentenraad van onze mbo-school. De leden van de studentenraad worden gekozen via verkiezingen.

Studentenraad praat mee, maar beslist niet zelf

Iedere mbo-instelling heeft één studentenraad. Deze raad komt op voor de belangen van de studenten (art. 8a. 1.2 lid 1 WEB). De studentenraad praat mee en geeft advies, maar neemt zelf geen beslissingen.

Inspraak

Op alle mbo-scholen gelden er regels. Je kunt deze regels vinden in de onderwijsovereenkomst, het deelnemersstatuut en de regeling voor overgang en examens. Als het College van Bestuur nieuwe regels wil maken of bestaande regels wil veranderen, moeten ze eerst naar jou luisteren en jouw mening vragen voordat ze iets beslissen. De studentenraad vertegenwoordigt jou en zorgt ervoor dat jouw stem gehoord wordt.

Op iedere mbo-instelling gelden er regels. Regels vind je in het studentenstatuut en de overgangs- en examenregeling. Als het College van Bestuur nieuwe regels wil maken of bestaande regels wil veranderen, moeten ze eerst naar jou luisteren en jouw mening vragen voordat ze iets beslissen (art. 8a. 2.2 lid 1 WEB). De studentenraad vertegenwoordigt jou en zorgt ervoor dat jouw stem gehoord wordt.

Inspraak

De studentenraad heeft deze rechten:

  1. Informatierecht: Jullie hebben het recht om alle informatie te ontvangen die nodig is om goed te kunnen meepraten (art. 8a. 3.1 lid 3 WEB)
  2. Initiatiefrecht: Jullie hebben het recht om zelf ideeën voor te stellen (art. 8a. 1.2 lid 2 WEB)
  3. Adviesrecht: Jullie hebben het recht om advies te geven aan het College van Bestuur over onderwerpen die invloed hebben op jou als student (art. 8a. 2.2 lid 4 WEB)
  4. Instemmingsrecht: Soms moeten jullie instemmen met een voorstel van het College van Bestuur voordat het kan worden uitgevoerd. Dit geldt voor onderwerpen die grote invloed hebben op jouw schooltijd (art. 8a. 2.2 lid 3 WEB)

Samenstelling

De studentenraad bestaat uit studenten zoals jij. Als je bij onze mbo-school staat ingeschreven, kun je je aanmelden voor de studentenraad (art. 8a. 1.2. lid 4 WEB). Maar als je stopt met je opleiding, kun je niet langer lid zijn van de studentenraad. De leden van de raad worden gekozen door jouw medestudenten via verkiezingen (art. 8a. 1.2. lid 2 WEB). Maak je geen zorgen, je mag geen problemen krijgen op school omdat je actief bent in de studentenraad. Volgens de wet zijn studenten die actief zijn in de studentenraad beschermd (art. 8a. 1.2. lid 6 WEB).