Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Geplaatst door Kaja Sariwating op 9 januari 2019
Iedere mbo-instelling heeft een studentenraad met studenten. Deze raad praat mee over het schoolbeleid en alles wat er speelt op de school. De studentenraad wordt betrokken bij nieuw schoolbeleid. Iedere student kan zich opgeven voor de studentenraad van de mbo-instelling. Leden van de studentenraad worden gekozen door middel van verkiezingen.

Studentenraad praat mee, maar beslist niet zelf

Iedere mbo-instelling heeft één studentenraad. Deze raad komt op voor de belangen van de studenten (art. 8a. 1.2 lid 1 WEB). De studentenraad mag meepraten over schoolbeleid en alles wat er speelt op de school, maar deze studentenvertegenwoordigers beslissen niet zelf.

Rechten

Op iedere mbo-instelling gelden er regels. Regels vind je in de onderwijsovereenkomst, het deelnemersstatuut en de overgangs- en examenregeling. Als het College van Bestuur nieuwe regels opstelt of bestaande regels wijzigt, dan moet studenten eerst advies geven of instemmen (art. 8a. 2.2 lid 1 WEB). De studentenraad wordt namens de studenten altijd betrokken.

De studentenraad heeft de volgende rechten: 

Informatierecht

Recht op informatie. De raad ontvangt alle informatie die nodig is om goed te kunnen meepraten (art. 8a. 3.1 lid 3 WEB).

Initiatiefrecht

Het recht om zelf ideeën voor te stellen (art. 8a. 1.2 lid 2 WEB).

Adviesrecht

Het recht om advies te geven aan het College van Bestuur. Het gaat om onderwerpen die gevolgen hebben voor de studenten (art. 8a. 2.2 lid 4 WEB). Het College van Bestuur vraagt advies over een voorstel.

Instemmingsrecht

Soms moet de raad instemmen met een voorstel van het College van Bestuur. Zonder instemming van de studentenraad mag het voorstel niet uitgewerkt worden. Het gaat om onderwerpen die grote impact hebben op de schoolloopbaan van de studenten (art. 8a. 2.2 lid 3 WEB).

Samenstelling

De studentenraad bestaat uit studenten. Iedere student kan zich opgeven voor de studentenraad van de eigen school. Je moet wél ingeschreven staan bij de mbo-instelling (art. 8a. 1.2. lid 4 WEB). Als een student stopt met de opleiding, dan mag je als student niet meer lid zijn van de studentenraad. De leden van de raad worden gekozen door andere studenten (art. 8a. 1.2. lid 2 WEB). Dit verloopt via verkiezingen (art. 8a. 1.2. lid 3 WEB). Je mag geen hinder ondervangen op school, omdat je actief bent in de medezeggenschap. Volgens de wet zijn studenten die actief zijn in de medezeggenschap beschermd (art. 8a. 1.2. lid 6 WEB).