Kan ik een nieuw diploma aanvragen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Geplaatst door OCO op 25 mei 2022
Als je je diploma, certificaat of cijferlijst kwijt bent, kun je meestal een uittreksel van diplomagegevens aanvragen bij DUO. Dit kan ook als je een andere naam hebt gekregen of van geslacht bent veranderd. De verklaring is een uittreksel van je diplomagegevens en heeft dezelfde waarde als het originele diploma, certificaat of cijferlijst. Een digitaal uittreksel is gratis en een papieren versie kost € 72. Als DUO jouw examengegevens niet heeft, neem je contact op met de onderwijsinstelling waar je het examen hebt afgelegd. Is het niet meer mogelijk om diplomagegevens terug te vinden? Dan kun je voor een alternatief kiezen: het laten erkennen van verworven competenties (EVC).

Nieuw diploma aanvragen bij DUO

Ben je je diploma, certificaat of cijferlijst kwijt? En is je opleiding geregistreerd bij DUO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? Dan kun je een uittreksel van diplomagegevens aanvragen. Dit heet ook wel een ‘verklaring van afgelegd examen’.

De volgende opleidingen zijn in ieder geval geregistreerd:

  • vmbo;
  • havo;
  • vwo;
  • mbo;
  • mavo/lbo/vbo en andere oude opleidingen;
  • staatsexamens, soorten staatsdiploma’s en akten.

Afstudeerverklaring of kopie diploma aanvragen bij onderwijsinstelling

Beschikt DUO niet over je examengegevens? Bijvoorbeeld omdat het om een ander diploma gaat dan in de lijst hierboven? Neem dan contact op met de onderwijsinstelling waar je het examen hebt afgelegd en vraag om een afstudeerverklaring of een gewaarmerkte kopie van je diploma. Onderwijsinstellingen hebben namelijk op grond van de Archiefwet de plicht om examengegevens voor een bepaalde tijd in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren.

Bestaat deze onderwijsinstelling niet meer? Dan kun je bij DUO navragen wie de rechtsopvolger is. Als DUO dit niet weet, kun je voor openbare scholen navraag doen bij de gemeente. Bij de rechtsopvolger vraag je vervolgens een verklaring van afgelegd examen aan.

Hoe vraag ik een uittreksel aan en wat kost het?

Je vraagt een uittreksel van je diplomagegevens aan via de diplomahulp van DUO. Je kunt kiezen uit een digitaal of papieren uittreksel. Een digitaal uittreksel is gratis en een papieren versie kost € 72. Als DUO je diplomagegevens heeft gevonden, krijg je een betalingsverzoek. Na de betaling ontvang je het uittreksel binnen drie weken per post. Als je in het buitenland gaat studeren of werken moet je meestal je diploma door DUO laten legaliseren. In dat geval kost een uittreksel € 78.

Heb je bepaalde gegevens niet meer, bijvoorbeeld je examennummer voor staatsexamens of je ploegnummer van het mulo-examen? Ook dan kan DUO je misschien helpen. Doe het volgende:

  • laat de ontbrekende gegevens weg op het aanvraagformulier;
  • stuur altijd een (kopie van het) uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) mee met het formulier of een kopie van je paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument.

EVC-certificaat een alternatief voor diploma

Is het niet meer mogelijk om diplomagegevens terug te vinden? Dan kun je voor een alternatief kiezen: het laten erkennen van verworven competenties (EVC). Met een EVC-certificaat kun je je werkgever tonen dat je ook zonder diploma over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Meer informatie hierover staat in dit overzicht van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uit 2018 .

Meer artikelen over Eindexamen voortgezet onderwijs