Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Geplaatst door OCO op 14 mei 2013
In het voortgezet onderwijs krijgt een leerling een diploma of een getuigschrift. In het middelbaar beroepsonderwijs krijgt een leerling een diploma of een getuigschrift. In het hoger onderwijs ontvangt een student een getuigschrift en een supplement op het getuigschrift. De regels voor diploma’s en getuigschriften staan in verschillende wetten.

Vmbo-b

  • U krijgt een getuigschrift vmbo wanneer u slaagt voor een deelexamen in de basisberoepsgerichte leerweg vmbo (vmbo-b).
  • U krijgt een diploma basisberoepsgerichte leerweg/leer-werktraject wanneer u een leer-werktraject met succes hebt afgesloten. 

Praktijkonderwijs

  • U krijgt een schooldiploma als u een opleiding in het praktijkonderwijs hebt afgerond.
  • U krijgt een getuigschrift als u de praktijkopleiding niet afmaakt.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo), vavo en Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor het mbo, het vavo (voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen) en de opleiding NT2 ontvangt u een diploma. Maar alleen als u met goed gevolg alle vereiste examenonderdelen heeft afgelegd. De diploma’s zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maakt u in het beroepsonderwijs uw opleiding niet af? Vraag dan de school om een schoolverklaring. Hierin staat welke onderdelen u heeft gevolgd met de behaalde resultaten. Een schoolverklaring is geen landelijk erkend document.

Hoger onderwijs (hbo en wo)

In het hoger onderwijs krijgt u een getuigschrift als u een examen heeft behaald. Heeft u aan het einde van de studie met goed gevolg het afsluitend examen afgelegd? Dan krijgt u een supplement op het getuigschrift. Het supplement is in het Nederlands of in het Engels. Zo is uw getuigschrift ook in het buitenland bruikbaar.

Als u de opleiding niet afmaakt kunt u het volgende doen. Vraag de examencommissie om een verklaring. Deze verklaring geldt voor de tentamens die u met goed gevolg heeft afgelegd.

Wettelijke regels diploma en getuigschrift

De regels voor het afgeven van diploma’s en getuigschriften staan in diverse wetten: