Welk diploma haal je in het praktijkonderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 december 2021
Vanaf schooljaar 2021/2022 krijgen alle leerlingen in het praktijkonderwijs een landelijk erkend diploma. Onderdeel hiervan is een individueel portfolio. Een deel van de leerlingen haalt in het praktijkonderwijs ook een mbo entree diploma. Verder kunnen leerlingen landelijk erkende branchecertificaten behalen in het praktijkonderwijs.

Diploma en portfolio

Met ingang van de nieuwe wet die werd goedgekeurd in 2021, krijgen alle leerlingen bij het afronden van hun opleiding aan het praktijkonderwijs een landelijk erkend diploma. Voor die tijd was dit nog niet geregeld. Veel praktijkscholen boden al wel een diploma aan hun leerlingen sinds 2019. Dat gold ook voor alle leerlingen op Amsterdamse praktijkscholen. Maar met de nieuwe wet is hier ook landelijke erkenning voor gekomen.

Omdat leerlingen in het praktijkonderwijs een individueel programma volgen, is het lastig om een landelijk diploma met vaste normen te maken. Daarom is er voor gekozen om de directeur van de praktijkschool, die de leerlingen en hun resultaten het beste kent, te laten bepalen wanneer een leerling in aanmerking komt voor het diploma praktijkonderwijs. Er is geen centraal examen voor het praktijkonderwijs. Om recht te doen aan de individuele ontwikkeling van de leerlingen, krijgen de leerlingen ook een portfolio als onderdeel van het diploma. Hierin staan de individuele resultaten van de leerling opgenomen, zoals vakken, stages en certificaten. Met het diploma praktijkonderwijs kunnen leerlingen starten met een entree-opleiding aan het mbo, of aan het werk gaan (met of zonder begeleiding).

Pro-roc

Veel leerlingen van het praktijkonderwijs werken het laatste jaar van de opleiding aan het halen van hun mbo entree diploma. Hiervoor werken de praktijkscholen samen met mbo scholen. In het vierde schooljaar wordt gekeken of dit past bij een leerling. Als een leerling dit gaat doen, noemen we dat een pro-roc traject, wat staat voor praktijkonderwijs – regionaal opleidingscentrum (mbo). De leerling blijft ingeschreven bij de praktijkschool. Tijdens dit traject loopt de leerling voor het grootste deel van de week stage, krijgt les op het ROC en krijgt les op de praktijkschool. Als dit goed wordt afgerond krijgt de leerling zijn mbo entree diploma. De leerling kan dan gelijk beginnen aan een mbo niveau 2 opleiding.

Branchecertificaten

Op de praktijkschool kunnen leerlingen ook erkende branchecertificaten behalen. Dit zijn landelijk erkende certificaten die laten zien welke vaardigheden en kennis een leerling heeft op een bepaald terrein. Als een leering zo’n certificaat behaalt is daarmee voor een werkgever duidelijk wat de leerling in huis heeft. Op de meeste praktijkscholen kun je deze certificaten halen vanaf het derde jaar. De branchecertificaten zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers in het mbo. Voorbeelden van branchecertificaten die je op Amsterdamse praktijkscholen kunt halen zijn: sportbegeleider, keukenassistent, facilitaire dienstverlening, visagie.