Welk diploma haal je in het praktijkonderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 20 maart 2024
Leerlingen die het praktijkonderwijs afronden krijgen een landelijk erkend diploma. Onderdeel hiervan is een portfolio waarin de individuele resultaten van de leerling staan. Een deel van de leerlingen haalt in het praktijkonderwijs ook een mbo-diploma entree. Daarnaast kunnen leerlingen vanaf het derde schooljaar landelijk erkende certificaten behalen in het praktijkonderwijs, zoals sportbegeleider of visagie.

Diploma en portfolio praktijkonderwijs

Leerlingen die het praktijkonderwijs afronden krijgen een landelijk erkend diploma (art. 2.58 lid 3 WVO 2020). Leerlingen krijgen dit pas sinds 2021, toen een nieuwe wet werd aangenomen. Voor die tijd kregen leerlingen alleen een getuigschrift.

Omdat leerlingen in het praktijkonderwijs geen centraal examen maken en een individueel programma volgen, is het lastig om een landelijk diploma met vaste normen te maken. Daarom is er voor gekozen om de directeur van de praktijkschool, die de leerlingen en hun resultaten het beste kent, te laten bepalen wanneer een leerling in aanmerking komt voor het diploma praktijkonderwijs.

Om recht te doen aan de individuele ontwikkeling van de leerlingen, krijgen de leerlingen ook een portfolio als onderdeel van het diploma. Hierin staan de individuele resultaten van de leerling opgenomen, zoals vakken, stages en certificaten.

Met het diploma praktijkonderwijs kunnen leerlingen starten met een entree-opleiding aan het mbo, of aan het werk gaan (met of zonder begeleiding).

PrO-ROC: van praktijkonderwijs naar het mbo

Sommige leerlingen van het praktijkonderwijs in Amsterdam komen in aanmerking voor de PrO-ROC route. Deze route is een samenwerking tussen het praktijkonderwijs en het regionaal opleidingscentrum (mbo). In het vierde schooljaar kijken praktijkschool, ouders en leerling samen of dit traject geschikt is voor een leerling. In het vijfde schooljaar kan de leerling hiermee starten.

Tijdens het traject loopt de leerling voor het grootste deel van de week stage en krijgt hij daarnaast les op het ROC en de praktijkschool. De leerling blijft ingeschreven bij de praktijkschool. Als de leerling dit traject goed afrondt krijgt hij zijn mbo-diploma entree. Daarna kan de leerling verder met een mbo-opleiding niveau 2.

Branchecertificaten

Op de praktijkschool kunnen leerlingen ook erkende branchecertificaten behalen. Dit zijn landelijk erkende certificaten die laten zien welke vaardigheden en kennis een leerling heeft op een bepaald terrein. Als een leerling zo’n certificaat behaalt is daarmee voor een werkgever duidelijk wat de leerling in huis heeft.

Op de meeste praktijkscholen kun je deze certificaten halen vanaf het derde jaar. De branchecertificaten zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers in het mbo (eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen). Voorbeelden van branchecertificaten die je op Amsterdamse praktijkscholen kunt halen zijn: sportbegeleider, keukenassistent, facilitaire dienstverlening en visagie.