LAKS: Leerling weer niet centraal

Geplaatst door OCO op 22 juli 2008

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) reageert vandaag op een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het overzicht getiteld ‘De school bestuurd’ geeft wat betreft het LAKS een goed beeld van de situatie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Toch ontbreken er nog een aantal belangrijke zaken in het onderzoek. “De ervaringsdeskundige leerling staat wederom niet centraal”, aldus voorzitter Jelle Swaan.

Onderwijs draait om de leerling
De constateringen die in het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn natuurlijk gericht op de besturen zelf. Echter, het LAKS is van mening dat zowel bij het onderzoek als in de publicatie zelf de leerling onvoldoende als uitgangspunt is gebruikt. Dit is opmerkelijk: het onderwijs draait immers hoofdzakelijk om de scholier en is bedoeld om leerlingen een goede basis en voorbereiding op de maatschappij en arbeidsmarkt te geven.

Leerling is ideëel eigenaar van een school
Eén van de gestelde onderzoeksvragen: ‘wie is de morele eigenaar van een school?’ Kanshebbers volgens het SCP: de samenleving, de ouders of het schoolbestuur. Leerlingen worden hier totaal buiten gelaten, iets wat zorgelijk is. Het antwoord op deze vraag bepaalt namelijk door wie een bestuur zich laat leiden. De leerling is nog altijd de ideale ervaringsdeskundige die tot op heden onderbenut wordt als het gaat om beleidsvorming op scholen.

Autonomie voor besturen
Schoolbesturen krijgen van de overheid steeds meer taken toebedeeld. Is dit wenselijk? Op deze vraag wordt geen concreet antwoord gegeven. Volgens het LAKS nadert de hoeveelheid autonomie de balans. Vooral op de vlakken die met onderwijskwaliteit te maken hebben moeten besturen niet meer autonomie krijgen; hierdoor zou het kwaliteitsniveau tussen scholen te veel kunnen gaan verschillen.

Maatschappelijke problemen
Steeds vaker worden maatschappelijke problemen betrokken in het onderwijs. Kroonvoorbeeld hiervan is de maatschappelijke stage. Het LAKS is van mening dat dit een halt moet worden toegeroepen zodat er meer onderwijstijd overblijft voor daadwerkelijke kennisoverdracht; de primaire taak van onderwijsinstellingen.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren. Het LAKS organiseert activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren in de ruimste zin van het woord.

De publicatie ‘De school bestuurd’ van het SCP is te vinden op de volgende website:
http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9789037703382.shtml

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog