Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 9 juni 2016
Ouders (en scholieren in het voortgezet onderwijs) zijn meestal beperkte tijd actief in de medezeggenschapsraad (MR). Als een kind of scholier de school verlaat, dan mogen de ouders of de scholier niet meer worden gekozen voor de MR. Het is daarom belangrijk om op tijd nieuwe leden voor de MR te werven. OCO kreeg onlangs de vraag of ouders en leerlingen alvast mogen meelopen of proefdraaien met de MR. Maar mag dat eigenlijk wel?

Openbaarheid van vergaderingen

Alle vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Een van de uitgangspunten van de medezeggenschap op school is zelfs dat de MR openheid bevordert (art. 7 lid 1 Wms). In principe is iedereen binnen de schoolgemeenschap van harte welkom. Het maakt eigenlijk niet uit of een ouder of scholier eenmalig de vergadering bijwoont uit interesse of een volledig schooljaar vergaderingen bezoekt om te zien hoe de MR vergadert om uiteindelijk het stokje over te nemen. Er zijn dan ook geen belemmeringen om een ouder of scholier op proef mee te draaien om een kijkje in de medezeggenschapskeuken van de school te nemen.

Geen zetel, geen inspraak

Ouders en scholieren die meekijken hebben geen stemrecht. Zij maken namelijk geen deel uit van de MR. Hierdoor kunnen zij niet meepraten in de vergadering. Het is ook mogelijk dat (een deel van) een vergadering alleen toegankelijk is voor de MR-leden. Bijvoorbeeld vanwege gevoelige onderwerpen of als er wel gestemd moet worden. Het is verstandig om dit als MR voorafgaand aan de vergadering te vertellen. In de praktijk hanteert de MR regelmatig een besloten deel en een openbaar deel van de vergadering.

Verkiezingen

Als een ouder of scholier regelmatig vergaderingen heeft bijgewoond, dan verandert dat niets aan nieuwe verkiezingen. In principe vinden er altijd verkiezingen plaats voor de MR, tenzij onvoldoende mensen interesse tonen voor een zetel in de MR.

Meer info

Meer informatie over de taken van de medezeggenschap op school is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschapsraad-op-school.