Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Geplaatst door OCO op 7 juni 2023
In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen op school. Bijvoorbeeld over toelating tot de school, het privacy protocol, bevordering en straf. De school is wettelijk verplicht om elke twee jaar een leerlingenstatuut vast te stellen. De leerlingen uit de medezeggenschapsraad moeten het statuut goedkeuren. Daarnaast mogen zij nieuwe voorstellen doen voor het statuut.

Wat staat er in een leerlingenstatuut?

In een leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen op school. Het statuut bevat in ieder geval:

Naast deze verplichte onderwerpen, verschilt de specifieke inhoud van een leerlingenstatuut per school of schoolbestuur. Zo kan een leerlingenstatuut de volgende (niet verplichte) informatie bevatten:

 • toelating de tot de school
 • huiswerk
 • aanwezigheid in de les
 • bevordering
 • straffen
 • vrijheid van meningsuiting
 • regelingen met betrekking tot de leerlingenraad
 • de schoolkrantredactie

Inspraak leerlingen uit de MR

Het schoolbestuur legt elke twee jaar een leerlingenstatuut vast, met daarin de rechten en plichten van leerlingen (art. 2.98 lid 1 WVO 2020). De medezeggenschapsraad (MR) heeft hierop instemmingsrecht en initiatiefrecht. Dat betekent dat de leerlingen die in de MR zitten zeggenschap hebben over de vaststelling en wijziging van het leerlingenstatuut. Zo kunnen leerlingen uit de MR bijvoorbeeld voorstellen doen voor nieuwe strafmaatregelen en aanpassingen van het privacy protocol.

Na definitieve vaststelling door de MR zorgt het schoolbestuur ervoor dat het statuut goed beschikbaar is voor de leerlingen (art. 2.98 lid 4 WVO 2020).

Model leerlingenstatuut LAKS

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) heeft een model leerlingenstatuut gemaakt. Hierin staat bijvoorbeeld:

‘De leerlingen hebben recht op docenten die zich inspannen om behoorlijk onderwijs te geven. Daaronder wordt verstaan:

 • Redelijke verdeling van de lesstof over de lessen;
 • Goede en enthousiasmerende presentatie en duidelijke uitleg van de stof;
 • Keuze van geschikte schoolmateriaal (o.a. boeken, artikelen, en/of ook digitaal materiaal);
 • Aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde lesstof;
 • Heldere uitleg en aankondiging van toetsing
 • De docent houdt orde
 • De docent is in staat te werken met relevante ICT
 • De docent heeft oog voor de individualiteit en sociale behoeftes van de leerlingen.’

Daarnaast heeft het LAKS informatie gebundeld voor leerlingenraden. Scholen en leerlingen kunnen hiervan gebruik maken.

Meer artikelen over Schoolgids en beleidsdocumenten