Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Geplaatst door OCO op 5 november 2014
In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen. Iedere school moet dit verplicht vastleggen. De verdere uitwerking van het leerlingstatuut mogen scholen zelf bepalen.

Regels over leerlingenstatuut

Eens per twee jaar moet een nieuw statuut worden vastgesteld door het schoolbestuur (art. 24g WVO). Hierbij gelden de volgende zaken:

  • Voordat het statuut wordt vastgesteld heeft de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht.
  • Er moet minstens in staan hoe de school omgaat met geschillen en klachten.
  • Voorts hoe de school zorgt voor een goede gang van zaken, bescherming van de privacy van leerlingen en goed onderwijs.
  • Het leerlingstatuut moet goed beschikbaar zijn voor de leerlingen.

Onderwerpen in leerlingenstatuut

In een leerlingenstatuut staat onder andere toelating de tot de school, huiswerk, aanwezigheid in de les, bevordering en straffen, vrijheid van meningsuiting, uiterlijk en regelingen met betrekking tot de leerlingenraad en de schoolkrantredactie geregeld.

Model leerlingenstatuut LAKS

Het LAKS stelt een modelstatuut beschikbaar en heeft nog meer nuttige info voor leerlingraden.

Informatie: schoolgids, leerlingstatuut
Beslissing: schoolbestuur
Bezwaar: klachtencommissie
Vindplaatsartikel 24g WVO